Zahvaljujući projektu FIRESPILL – ‘Poticanje poboljšane reakcije prekograničnih hitnih službi i prevencija katastrofa povećanjem sigurnosne razine’ vatrogasci Šibensko-kninske županije dobili su zapovjedno-komunikacijsko vozilo vrijedno 450.000 eura, koje će pomoći...
Rezultati strateškog projekta FIRESPILL, punog naziva ‘Poticanje poboljšane reakcije prekograničnih hitnih službi i prevencija katastrofa povećanjem sigurnosne razine’ predstavljeni su 23. lipnja u ABC centru u prostorijama Javne ustanove...
Vatrogasci Šibensko-kninske županije vrijedno se pripremaju za protupožarnu sezonu, a zahvaljujući projektu FIRESPILL nabavljena je suvremena oprema – zapovjedno-komunikacijsko vozilo vrijedno 450.000 eura, koje će pomoći u učinkovitijem rješavanju...
U sklopu strateškog projekta Firespill u Dubrovniku je u organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije organizirana dvodnevna konferencija na temu civilne zaštite.Konferenciji su uz preostalih 14 projektnih partnera te brojne predstavnike žurnih...