Putem on-line platforme danas je održan 2. ‘Steering Committee Meeting’ projekta FIRESPILL vrijednog 16.492.799,60 € kojeg Razvojna agencija Šibensko-kninske županije provodi u suradnji sa 15 hrvatskih i talijanskih partnera.
U sklopu sastanka partnerima je predstavljen presjek dosad realiziranih projektnih aktivnosti s fokusom na nadolazeće projektne aktivnosti koje će uključivati angažman različitih dionika iz sektora zaštite okoliša i civilne zaštite.

Provedba projekta započela je u travnju 2020. godine, a završetak svih projektnih aktivnosti planiran je za prosinac 2022. godine.
Cilj projekta FIRESPILL je povećanje kapaciteta organizacija hitnih službi u svrhu učinkovitijeg rješavanja prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem.
Kroz projekt će se nabaviti sigurnosna oprema, hitna vozila na kopnu i moru te će se izgraditi i uspostaviti centri za naprednu obuku članova hitnih službi.