Informacije o trošenju sredstava iz proračuna odnosno financijskog plana Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, nalaze se na mrežnim stranicama Šibensko-kninske županije, temeljem članka 6. stavka 3. i 5. Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, NN 59/2023:

Transparentnost JU Razvojna agencija Šibensko-kninske županije