Ime i prezimeRadno mjestoKontakt
Biljana Gulin, dipl.oec.ravnateljicabiljana.gulin@rra-sibenik.hr
Željko Šimunac, mag.ing.traff.pomoćnik ravnateljicezeljko.simunac@rra-sibenik.hr
Ivana Bagić, struč.spec.oec.voditeljica Odjela za financ. – rač. posloveivana.bagic@rra-sibenik.hr    
Karmela Crnica, mag.ing.agr. voditeljica Odjela za regionalni razvoj             karmela.crnica@rra-sibenik.hr
Katarina Golubić Pauk, mag.oec.v.d. voditeljica Odjela za regionalni razvojkatarina.golubic-pauk@rra-sibenik.hr
Stipe Španja, mag.oec.  voditelj Odjela za provedbu projekatastipe.spanja@rra-sibenik.hr
Anita Štrkalj, mag.oec.              voditeljica Odjela za pripremu projekataanita.strkalj@rra-sibenik.hr
Josip Aras, dipl.ing.el.           viši savjetnikjosip.aras@rra-sibenik.hr 
Marijana Baltić, struč. spec. oec. 
viša savjetnica marijana.baltic@rra-sibenik.hr 
Ana Bonić, dipl.oec.
viša savjetnica za financ.- rač. poslove ana.bonic@rra-sibenik.hr
Mateja Branica, mag.ing.pp.tp.
viša savjetnica – otočna koordinatoricamateja.branica@rra-sibenik.hr
Grgo Bratić, dipl.oec.
viši savjetnikgrgo.bratic@rra-sibenik.hr 
Sandra Bulat Lokas, mag.biol.exp. viša savjetnica sandra.bulat-lokas@rra-sibenik.hr 
Antonio Karaga, mag.oecol. et prot.nat.            viši savjetnikantonio.karaga@rra-sibenik.hr
Jasmina Krančić, mag.oec.viša savjetnica za javnu nabavujasmina.krancic@rra-sibenik.hr
Ana Matas, mag.oec. viša savjetnica    ana.matas@rra-sibenik.hr 
Josip Madžar, struč.spec.oec.viši stručni suradnik             josip.madzar@rra-sibenik.hr 
Zrinka Petković, bacc.admin.publ.stručna suradnica zrinka.petkovic@rra-sibenik.hr 
Kristina Bujas, ek.struč. radnikviša referentica za opće i admin. poslovekristina.bujas@rra-sibenik.hr
Martina Skorić, ekonomistica                                referentica za financ.- rač. poslovemartina.skoric@rra-sibenik.hr