Izjava o pristupačnosti

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije koje se nalazi na adresi: https://www.rra-sibenik.hr/


Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište https://www.rra-sibenik.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Ne postoji mogućnost uključivanja opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta.
  • Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom.
  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
  • Slike nemaju pridružen prikladni opis.
  • Sadržaj pojedinih poveznica nije jasno opisan.
  • Djelomično je osiguran alternativni zvučni opis informacije.
  • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku.


Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 
Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije planira u što kraćem idućem vremenskom razdoblju izvršiti prilagodbu sadržaja digitalne pristupačnosti svojih mrežnih stranica.
U tijeku je priprema i izrada svih opcija prilagodbe mrežnih stranica i digitalne pristupačnosti.


Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 20. lipnja 2022. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije.
Izjava je zadnji put preispitana 20. lipnja 2022.

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Javnu ustanovu Razvojna agencija Šibensko-kninske županije.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: rra@rra-sibenik.hr .

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.