• 6. lipnja 2024.
  • Anita Strkalj
  • 0

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i Agencija za mobilnost i programe Europske unije organiziraju od 10. do 19. lipnja 2024. ciklus kratkih webinara na kojima će biti predstavljeni novi natječaji za misije EU-a programa Obzor Europa u 2024., primjeri dobre prakse te različite mogućnosti potpore prijaviteljima.

Misije EU-a novi su pristup istraživanju i inovacijama koji je uspostavljen programom Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor Europa. Imaju za cilj putem istraživačkih i inovacijskih aktivnosti te suradnjom različitih disciplina i sektora donijeti rješenja za neke od važnih društvenih izazova do 2030., kao i doprinijeti ključnim sektorskim politikama EU-a. Više o misijama EU-a možete pročitati ovdje.

Od 10. do 19. 6. 2024. webinari se održavaju prema sljedećem rasporedu:

  • Ponedjeljak, 10. 6., od 10 do 12 sati – Webinar o novim natječajima za misiju Prilagodba klimatskim promjenama u 2024.
  • Srijeda, 12. 6., od 10 do 14 sati – Događaj Novi natječaji za misiju Tlo programa Obzor Europa u 2024. (program se održava online i on-site na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, Zagreb). Događaj se održava uz suorganizaciju Mađarske agencije za inovacije, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog tloznanstvenog društva.
  • Petak, 14. 6., od 10 do 12 sati – Webinar o novim natječajima za misiju Rak u 2024.
  • Ponedjeljak, 17. 6., od 10 do 12:10  sati – Webinar o novim natječajima za misiju Ocean i vode u 2024.
  • Srijeda, 19. 6., od 10 do 12 sati – Webinar o novim natječajima za Novi europski Bauhaus (NEB) u radnom programu za misije EU-a u 2024.

Natječaji za misiju Pametni gradovi bit će predstavljeni na webinaru na jesen 2024.

Detaljan program svih webinara možete preuzeti na poveznici.

Na webinarima će biti predstavljene pojedine misije EU-a programa Obzor Europa, njihova implementacija na razini EU-a, kao i aktivnosti u Hrvatskoj u području misija EU-a. Bit će prezentirani novi natječaji misija koji su otvoreni u 2024. i primjeri sudjelovanja hrvatskih prijavitelja u projektima misija EU-a te mogućnosti koje stoje na raspolaganju potencijalnim prijaviteljima.

Popis svih novih natječaja za misije  EU-a programa Obzor Europa u 2024. nalaze se na poveznici: https://www.obzoreuropa.hr/novosti-pregled/objavljeni-novi-pozivi-za-misije-eu-a-i-novi-europski-bauhaus-u-2024 

Za sve webinare (osim za misiju Tlo) možete se prijaviti putem poveznice: https://forms.office.com/e/3PgKPy6xup

Za webinar samo za misiju Tlo možete se prijaviti putem ove poveznice: https://nati00ns.eu/form/croatia-registration-form-2024

Po prijavi, sudionici će dobiti poveznicu za sudjelovanje na događaju (Zoom).

Izvor: Obzor Europa