Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Šibensko-kninske županije za razdoblje 2024.-2026. godine i članka 11. i 12. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Šibensko-kninske županije te članka 6. Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, župan Šibensko-kninske županije raspisuje Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga koje djeluju u području poljoprivrede Šibensko-kninske županije u 2024. godini.

Predmet ovog Javnog natječaja je sufinanciranje programa i projekata udruga registriranih za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, koje ispunjavaju propisane uvjete. Financiraju se projekti čija provedba traje najviše 12 mjeseci.

Prihvatljive aktivnosti i ulaganja uključuju nabavu uredske opreme, izradu web stranica i promotivnog materijala te pokrivanje troškova sudjelovanja na i organizacije izložbi, festivala, sajmova, i sl.

Prijave, odnosno popunjeni i ovjereni obrasci s prilozima dostavljaju se u elektroničkom obliku putem portala E-usluge, koji je dostupan na poveznici: https://e-usluge.zio.hr/skzup/, ili u zatvorenoj omotnici predajom u pisarnici Šibensko-kninske županije, ili na adresu: Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove, Trg Pavla Šubića I br. 2, 22 000 Šibenik, s naznakom: „Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga koje djeluju u području poljoprivrede Šibensko-kninske županije u 2024. godini – NE OTVARATI“.

Obrasce, priloge, Upute za prijavitelje te više o samom Javnom natječaju potražite na mrežnim stranicama županije!

Izvor: ŠKŽ