Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ (Referentni broj: PK.6.1.01).

Svrha Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prihvatljivi partneri:

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s:

 • jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili
 • javnom ustanovom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska i/ili
 • ustanovom za predškolski odgoj i obrazovanje čiji je osnivač vjerska zajednica i/ili
 • ustanovom za predškolski odgoj i obrazovanje čiji je osnivač druga pravna ili fizička osoba,

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić)
 2. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom)
 3. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje)
 4. Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni ili matični vrtić)
 5. Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene
 6. Adaptacija i opremanje postojećih prostora
 7. Priprema projektno-tehničke dokumentacije
 8. Izvedba građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na unutarnjem i vanjskom prostoru za potrebe provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja;
 9. Nabava opreme i namještaja za potrebe provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja;
 10. Usluge
 11. Promidžba i vidljivost

Iznos potpore:

 • Ukupna bespovratna sredstava: 45.662.400,00 €
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 €
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 €

Rok za prijave:  

 • od 30.05.2024. do 30. kolovoza 2024. u 23.59 sati

Projektni prijedlog zaprima se isključivo elektroničkim putem, koristeći informacijski sustav https://ekohezija.gov.hr/

Više o samom natječaju kao i natječajnoj dokumentaciji može se pronaći na poveznici.

Izvor: EUfondovi