Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao nacionalna kontakt točka za Program LIFE u suradnji s EUROPE DIRECT Centrom Šibensko-kninske županije, u utorak, 21.05.2024. u Adriatic Business Centru u Šibeniku, organizira predstavljanje Programa LIFE za poslovne i znanstveno-istraživačke korisnike.

Program LIFE financijski je instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, očuvanja prirode i djelovanja u području klime.

Radi se o odvojenim događanjima organiziranima u suradnji s Europe Direct centrom Šibensko-kninske županije koja se preklapaju u dijelu s predstavljanjem hrvatskih LIFE projekata.

Jutarnji dio namijenjen je  poslovnim korisnicima koji će, osim bitnih informacija o Programu općenito, na primjerima saznati kako LIFE podupire inovativna, demonstrativna rješenja koja nude jasnu korist za klimu ili okoliš.

Nakon pauze za osvježenje slijede predstavljanja LIFE projekata hrvatskih korisnika.

Popodnevni dio namijenjen je korisnicima sa znanstveno-obrazovnih i istraživačkih institucija u kojem će, osim bitnih informacija o Programu općenito, na primjerima saznati o vrstama aktivnosti kakve LIFE sufinancira koje se tiču njihovih institucija.

U privitku su program događanja i letak s osnovnim informacijama o Programu LIFE, a poveznica za registraciju je ovdje.