Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni Poziv za financiranje projekata prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima 2024.

Cilj Programa podrške brdsko-planinskim područjima je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja
 • jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na području jedinica lokalne samouprave koje imaju status brdsko-planinskog područja.

Partneri:

Podnositelj Zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri podnositelja Zahtjeva mogu biti:

 • pravni subjekti čiji je osnivač podnositelj Zahtjeva i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu,
 • druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa.

Prihvatljiva područja ulaganja / prihvatljive aktivnosti:

 • prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina:
 • iz područja ulaganja u unapređenje društvene, javne i komunalne infrastrukture, pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganje i gospodarski oporavak, te sanaciji šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda

Iznos potpore:

 • vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 100.000,00 EUR s PDV-om.
 • za projekte koji se odnose na nerazvrstane ceste, nogostupe, biciklističke staze i javnu rasvjetu najviši iznos financiranja koji se može dodijeliti je 60.000,00 eura s PDV-om.
 • neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 20.000,00 EUR s PDV-om.
 • udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do:
 • 90 % ukupnih prihvatljivih troškova za Korisnike iz I. skupine BPP-a
 • 80 % ukupnih prihvatljivih troškova za Korisnike iz II. i II. skupine BPP-a

Razdoblje provedbe projekta:

 • Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje od 2. siječnja 2024. godine do predaje

Završnog izvješća o provedbi projekta, odnosno 30. travnja 2025. godine, uz uvjet da se

sredstva Ministarstva odobrena za provedbu Projekta mogu koristiti samo u 2024. godini.

 • Instruktivni rok za dostavu Zahtjeva za plaćanje/nadoknadu sredstava, za udio financiranja Ministarstva je do 22. studenoga 2024. godine.

Rok za podnošenje prijava je do 2. veljače 2024. godine

Službena komunikacija za sva dodatna pitanja i informacije vezane uz Poziv odvija se putem e-maila: ppbpp@mrrfeu.hr .

Uputa za prijavitelje i ostala potrebna dokumentacija se može pronaći na poveznici.

Izvor: MRRFEU