• 7. prosinca 2023.
  • admin
  • 0

Nova ERA poziva na produbljivanje postojećih prioriteta i stvaranje novih inicijativa jačanjem mobilnosti istraživača i slobodnog protoka znanja i tehnologija, kako bi se poboljšao pristup izvrsnosti i, između ostaloga, dao prioritet ulaganjima i reformama.

S obzirom da zelena i digitalna tranzicija te oporavak od krize izazvane COVID-om zahtijevaju veću i bližu suradnju između Europske komisije, država članica i dionika, to posljedično znači i postavljanje novih prioriteta, pokretanje ambicioznih zajedničkih inicijativa te razvoj zajedničkih pristupa u okviru politika.

Destination 3 (Odredište 3) kreće se u 4 smjera koja odgovaraju ciljevima iznesenim u ERA Komunikaciji:

Davanje prioriteta ulaganjima i reformama u istraživanju i inovacijama.

Poboljšanje pristupa izvrsnosti, napredovanje prema izvrsnosti u cijeloj EU i težnja ka snažnijim sustavima istraživanja i inovacija.

Prevođenje rezultata istraživanja i inovacija u gospodarstvo kako bi se ispunili ciljevi digitalne i zelene tranzicije te potaknula otpornost i konkurentnost naših gospodarstava i društava.

Produbljivanje ERA-a, kako bi se dodatno unaprijedilo slobodno kruženje znanja i osigurao nadograđen, učinkovit i djelotvoran sustav istraživanja i inovacija.

Načelo izvrsnosti, što znači da najbolji istraživači s najboljim idejama koje nude najbolja rješenja za društvene izazove dobivaju sredstva, ostaje kamen temeljac za sva ulaganja u okviru ERA-e.

Na temelju programa rada za razdoblje 2023. – 2024. za područje Širenje sudjelovanja i jačanje Europskog istraživačkog prostora u prosincu se otvaraju vrlo atraktivni pozivi za prijavu projektnih prijedloga iz područja (Destination 3) Reforming and enhancing the EU research and innovation system.

Više informacija o samim Pozivima nalazi se na poveznici.

Izvor: Obzor Europa