• 24. listopada 2023.
 • admin
 • 0

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva, odnosno Korisnici bespovratnih financijskih sredstava su jedinice lokalne samouprave na području Šibensko-kninske županije, a koje prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 132/17) pripadaju ispodprosječno rangiranim jedinicama lokalne samouprave:

 • I. skupina
 • II. skupina
 • III. skupina
 • IV. skupina

Šibensko-kninska županija po pojedinačnom zahtjevu koji se odobri ovisno o stupnju razvoja prijavitelja, odnosno Korisnika može sufinancirati najviše do 80% prihvatljivih troškova i ovisno o kategoriji projekta najviše do:

 • 35.000,00 eura za projektnu dokumentaciju koja se odnosi na obnovljive izvore energije,
 • 50.000,00 eura za projektnu dokumentaciju koja se odnosi na vodoopskrbnu infrastrukturu,
 • 30.000,00 eura za projektnu dokumentaciju koja se odnosi na ostale prihvatljive aktivnosti (osim aktivnosti iz područja turizma sukladno članku 5. II. Programa sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za razvoj infrastrukturnih projekata javne i društvene namjene na području jedinica lokalne samouprave Šibensko-kninske županije u 2023. godini KLASA: 402-05/23-01/119, URBROJ: 2182-06-23-2 od 23. listopada 2023. godine).

Prihvatljivi podnositelj zahtjeva, odnosno Korisnik može podnijeti najviše 2 (dva) zahtjeva za sufinanciranje, odnosno Korisniku se mogu odobriti najviše 2 (dva) zahtjeva za sufinanciranje uključujući zahtjeve za koje su isplaćena financijska sredstva po prethodno objavljenom Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za razvoj infrastrukturnih projekata javne i društvene namjene na području jedinica lokalne samouprave Šibensko-kninske županije u 2023. godini (KLASA: 402-05/23-01/2, URBROJ: 2182-16/1-23-4) od dana 21. ožujka 2023. godine.

Udio sufinanciranja Šibensko-kninske županije ovisi o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave te može iznositi najviše:

 • za podnositelje prihvatljivih zahtjeva iz I. skupine do najviše 80% prihvatljivih troškova
 • za podnositelje prihvatljivih zahtjeva iz II. skupine do najviše 70% prihvatljivih troškova
 • za podnositelje prihvatljivih zahtjeva iz III. skupine do najviše 60% prihvatljivih troškova
 • za podnositelje prihvatljivih zahtjeva iz IV. skupine do najviše 50% prihvatljivih troškova

Zahtjev za sufinanciranje se podnosi najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva.

Više o samom Pozivu i pripadajućoj dokumentaciji se nalazi na poveznici.

Izvor: Šibensko-kninska županija