Status: otvoren od 18. travnja 2023.

Svrha (cilj) Poziva: Svrha ovog poziva je doprinos postizanju nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva definiranih Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2030.:

  1. povećanje udjela OIE u bruto finalnoj potrošnji energije Republike Hrvatske do 2030.,
  2. smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Prihvatljive aktivnosti:

  • izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu
  • izgradnja elektrane na biomasu
  • izgradnja elektrane na bioplin
  • postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije)
  • projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu.

Iznosi sufinanciranja: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava: 60.000.000,00 eura.

Najniži iznos koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu: 100.000,00 eura
Najviši iznos koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu: 2.000.000,00 eura

Rok za prijavu: Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga započinje 18. travnja 2023. u 9 sati. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 19. lipnja 2023. do 9 sati.

Više informacija o objavljenom Pozivu možete pronaći na poveznici.