Status: otvoren od 14. travnja 2023.

Predmet Poziva: predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje projekata koji doprinose smanjenju ekološkog otiska te povećanju otpornosti na klimatske promjene u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Prihvatljivi prijavitelji: javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima osnovane sukladno Zakonu o zaštiti prirode

Prihvatljivi i opravdani troškovi:

  • opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak nastao nabavom radova, roba i usluga neophodnih i nužnih za provedbu projekata koji doprinose održivosti postojeće infrastrukture nužne za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, a koji će se detaljno obrazložiti u projektnoj prijavi na način kako će predmet sufinanciranja doprinijeti otpornosti, održivosti infrastrukture, financijskim uštedama održavanja ili smanjenju ekološkog otiska
  • PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju
  • oni koji su nastali najranije na dan početka razdoblja prihvatljivosti troškova iz točke IX. ovog Javnog poziva.

Iznosi sufinanciranja: raspoloživa sredstva po ovom Pozivu iznose 3.500.000,00 €.
Svaki podnositelj prijave može dostaviti jednu prijavu, a može ostvariti sredstva Fonda po ovom Pozivu najviše do 300.000,00 € po podnesenoj prijavi.

Rok za prijavu: rok za dostavu prijava na Javni poziv započinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija o objavljenom Pozivu možete pronaći na poveznici.