U sklopu projekta Razvojne agencije Šibensko-kninske županije ‘Ja želim raditi’ u Kninu je u ponedjeljak, 04.11.2019. započeo program osposobljavanja za nezaposlene osobe s područja Knina za rad na uzgoju, branju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja. Kao priprema za osposobljavanje na širem području Knina zasađena su polja ljekovitog bilja, a kako je istraživanje tržišta pokazalo da će se poduzeća sve više i više baviti preradom bilja, cilj je ovim projektom osposobiti potrebnu i kvalificiranu radnu snagu. Program osposobljavanja je osmišljen tako da obuhvati osnovna teorijska i praktična znanja o uzgoju, sakupljanju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja kako bi polaznici savladali vještine i znanja za obavljanje navedene djelatnosti. Predavanja drže stručnjaci sa splitskog Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, a praktični dio nastave u sklopu edukacija odvijat će se na više lokacija, od kojih posebno treba istaknuti staklenik u sklopu Srednje škole Lovre Montija. Tijekom praktične nastave polaznici će učiti kako saditi pojedine biljne vrste, kako pravilno koristiti alate i provoditi mjere održavanja nasada na siguran način. Nadalje, učit će o metodama razmnožavanja biljaka iz sjemena i reznica, pohađat će radionice destilacije bilja i ekstrakcije, izrade sapuna, macerata sokova, prerade i skladištenja bilja.

Cilj projekta je osposobiti 45 nezaposlenih osoba sa šireg područja grada Knina, za rad na uzgoju, branju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja.

U okviru projekta dosad je odrađeno niz aktivnosti, poput izrade nastavnih materijala za program osposobljavanja i nabave opreme za osposobljavanje polaznika za uzgoj, branje i preradu ljekovitog bilja. Projektom ‘Ja želim raditi’ predviđeno je i uspostavljanje kluba za zapošljavanje. Klub za zapošljavanje nalaziti će se u prostorijama Ureda HGK za područja posebne državne skrbi Knin, gdje će nastaviti sa radom i nakon završetka projekta pod vodstvom Ureda HGK za područja posebne državne skrbi Knin. Glavni cilj kluba za zapošljavanje je pružiti usluge koje će pomoći korisnicima da  što lakše i uspješnije pronađu svoje buduće zaposlenje. Navedeno će se ostvariti kroz osmišljavanje i izradu priručnika „kako tražiti posao“ koji će sadržavati teme: selekcija, izrada profila, profesionalno usmjeravanje, posredovanje, grupno i individualno savjetovanje koji je namijenjen nezaposlenim osobama.

Projekt ‘Ja želim raditi’ vrijedan 860.000 kuna provodi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, a partneri na projektu su Pučko otvoreno učilište Knin, Srednja škola Lovre Montija i Ured HGK za područja posebne državne skrbi Knin