Proračun Šibensko-kninske županije

Zakonom o proračunu propisano je da sastavni dio proračuna jedinice lokalne (regionalne) samouprave čine financijski planovi proračunskih korisnika pa je tako financijski plan Razvojne agencije sastavni dio proračuna Šibensko-kninske županije i to u razdjelu Upravnog odjela za gospodarstvo.