Izvješća o radu Razvojne agencije

Izvješća o radu Razvojne agencije je sastavni dio izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije u okviru razdjela Upravnog odjela za gospodarstvo.

Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije

Izvještaji o izvršenju financijskog plana Razvojne agencije

Izvještaji o izvršenju financijskog plana Razvojne agencije su sastavni dio izvještaja o izvršenju proračuna Šibensko-kninske županije u okviru razdjela Upravnog odjela za gospodarstvo.

Proračun Šibensko-kninske županije