Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio „Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture (JP ZO 6/2024)“.

Predmet poziva:

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje projekata koji doprinose smanjenju ekološkog otiska te povećanju otpornosti na klimatske promjene u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Svrha ovog Javnog poziva je jačanje kapaciteta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 odnosno jačanje otpornosti uslijed klimatskih promjena postojeće infrastrukture koja je nužna za upravljanje zaštićenim područjem ili područjem ekološke mreže.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji za korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu su Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima osnovane sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Sredstva i rok za prijavu:

Raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 1.000.000,00 EUR. Podnositelj prijave može ostvariti najviše do 50.000,00 EUR po prijavi te svaki podnositelj može dostaviti samo jednu prijavu. Maksimalni intenzitet potpore iznosi do 80% iznosa opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja u projekt.

Razdoblje prihvatljivosti troškova započinje danom objave ovog Javnog poziva, a završava 20 mjeseci od dana stupanja na snagu Ugovora o neposrednom sufinanciranju.

Rok za podnošenje prijava je do dana iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

Više informacija dostupno je ovdje.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost