Ministarstvo turizma i sporta raspisalo je Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2024. godini. Javni natječaj otvoren je do 15. srpnja 2024. godine.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu
  • udruge čije djelovanje je vezano uz izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom.

Provođenje projekta u partnerstvu je prihvatljivo, ali nije obavezno a partneri unutar ovog Javnog natječaja mogu biti udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za projekt odnosno ciljeve Javnog natječaja.

Programska područja Natječaja su:

PP1 – projekti poticanja na razvoj karijere u turizmu

PP2 – projekti razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu

Namjena sufinanciranja projekata:

PP1 – sredstva su namijenjena sufinanciranju projekata koji doprinose motiviranju razvoja karijere u turizmu, intenziviranju suradnje i interakcije između strukovnih škola i poslodavaca te jačanju atraktivnosti turističkih zanimanja

PP2 – sredstva su namijenjena sufinanciranju projekata koji doprinose uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada u turizmu, poticanju poslodavaca i turističkih zajednica u turizmu na razvoj pristupačnog turizma

Prihvatljive aktivnosti:

PP1: seminari, radionice, sajmovi poslova, dani otvorenih vrata i drugi oblici promotivnih aktivnosti motiviranja za obrazovanje i /ili razvoj karijere u turizmu organizacija natjecanja – radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Natječaja – aktivnosti koje doprinose intenziviranju suradnje i interakcije između strukovnih škola/fakulteta, učenika/studenata i poslodavaca

PP2: programi usavršavanja i osposobljavanja djelatnika u turizmu, prvenstveno onih koji dolaze u neposredan kontakt s osobama s invaliditetom na temu brige o gostu s invaliditetom programi osposobljavanja i usavršavanja osoba s invaliditetom za rad u turizmu i ugostiteljstvu seminari, radionice i drugi oblici stjecanja novih kompetencija, znanja i vještina na temu izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Natječaja

Vrijednost potpore: ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 535.000 €.

Natječaj će se sufinancirati po programskim područjima i iznosima kako slijedi:

PP1 – projekti poticanja na razvoj karijere u turizmu – planirani iznos 305.000 €

PP2 – projekti razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu – planirani iznos 230.000 € 7. Minimalni iznos zatraženih sredstava po projektu je 5.000 € a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 27.000 €.

Krajnji rok za provedbu prijavljenih projekata je 27. lipnja 2025. godine.

Napomena: Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/. Prijavu može ispuniti samo osoba koja ima ovlaštenja za zastupanje udruge u sustavu eGrađani (FINA servis e-ovlaštenja) u suprotnom prijava neće biti važeća.

Natječajna dokumentacija nalazi se na poveznici: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/2218

Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na slijedeću e-mail adresu: udruge@mints.hr. Zadnji dan za slanje upita je 07. lipnja 2024. godine, a odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva najkasnije do 14. lipnja 2024. godine.