• 19. ožujka 2024.
  • Katarina Golubic - Pauk
  • 0

Prve izmjene poziva Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (NPOO.C1.3.R2-I1.05) objavljene su 18. ožujka 2024.

Izmijenjen je Obrazac 5 – Pojednostavljena analiza troškova i koristi, u kojem su korigirane uočene greške u formulama, te su u skladu s tim prilagođene i Upute za prijavitelje.

Svi ostali uvjeti poziva ostaju nepromijenjeni, uključujući i rok za dostavu prijava koji je 10. travnja 2024.

Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/97.