Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2024. godini.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljive aktivnosti:

 • sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina javne namjene, iz područja:
 • društvene,
 • javne,
 • komunalne,
 • socijalne,
 • okolišne i
 • gospodarske infrastrukture.

Za prihvatljive aktivnosti projekta prihvatljivost troškova počinje najranije s 2. siječnjem 2024. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća, odnosno do 30. travnja 2025. godine, uz uvjet da se financiranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2024. godini.

Prihvatljivi su troškovi:

 • pripreme projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isto nije jedini trošak projekta),
 • izvođenja radova,
 • opremanja fiksnom opremom,
 • usluga nadzora gradnje i
 • PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Iznos potpore:

 • vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 100.000,00 eura s PDV-om.
 • za projekte koji se odnose na nerazvrstane ceste, nogostupe, biciklističke staze i javnu rasvjetu neće se dodjeljivati iznos financiranja viši od 50.000,00 eura (bez obzira na visinu traženog iznosa u zahtjevu) s PDV-om.
 • neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 20.000,00 eura s PDV-om.

Rok za prijavu projektnog prijedloga je do 19. travnja 2024. godine do 16h.

Službena komunikacija za sva dodatna pitanja i informacije vezane uz Poziv odvija se putem e-maila: potpomognuta@mrrfeu.hr

Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: MRRFEU