Europska komisija u suradnji s Europskim parlamentom organizirala je regionalni sastanak Europe Direct mreže na kojem je sudjelovalo 8 zemalja: Bugarska, Hrvatska, Cipar, Grčka, Malta, Italija, Rumunjska i Slovenija. Domaćin sastanka bila je Rumunjska, grad Bukurešt.

Iz Hrvatske je sudjelovalo 11 voditelja projekata Europe Direct, u pratnji Predstavništva Europske komisije u RH i Europskog dokumentacijskog centra. Ovaj put, primjer dobre prakse bila je Šibensko-kninska županija. Tom prilikom, Stipe Španja, voditelj projekta, održao je radionicu o tome kako kroz Europe Direct aktivnosti potaknuti razvoj novih projekata na lokalnom području.

Zahvaljujući aktivnostima projekta Europe Direct, u Šibensko-kninskoj županiji je u zadnjih nekoliko godina održan veći broj događanja na kojima su se okupili partneri i stručnjaci iz drugih organizacija, sklopila se nova partnerstva i potaknuo razvoj novih projekata.

Jedna od glavnih tema sastanka bila je priprema za predstojeće Europske izbore. Naime, 09. lipnja održavaju se izbori za Europski parlament, prilikom čega će građani imati priliku birati nove predstavnike RH u Europskom parlamentu. Zadaća Europe Direct Centara stoga će biti informirati, uključiti i potaknuti građane na izlazak na EU izbore.

O tome smo razgovarali s direktorima odjela za komunikaciju pri Europskoj komisiji i Europskom parlamentu, a u suradnji s drugim EU mrežama planirali smo medijske kampanje, kako bi izlaznost birača bila što veća.

Želite znati više u EU izborima u 2024? Posjetite web stranicu https://elections.europa.eu/hr/