Ministarstvo poljoprivrede objavilo je indikativni plan objave natječaja intervencija Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za 2024. godinu.

  • u I. kvartalu 2024. godine planirana je objava natječaja za potpore u pružanju savjetodavnih usluga, prenošenju znanja, za EIP operativne skupine, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora, ali i za financiranje projekata malih poljoprivrednika te uspostavu mladih poljoprivrednika;
  • u II. kvartalu planira se objava natječaja čija je potpora usmjerena prema uspostavi i radu proizvođačkih organizacija, za kompenzaciju zbog ograničenja u gospodarenju šumama (Natura 2000, NKS), diverzifikaciju dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti, izgradnju šumske infrastrukture te osiguranje poljoprivredne proizvodnje;
  • u III. kvartalu planirana je objava natječaja za investicije koje uključuju modernizaciju šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji šumskog reprodukcijskog materijala, potpora za kratke lance opskrbe i lokalna tržišta, razvoj poslovanja u ruralnim područjima, rekonstrukciju (konverziju) degradiranih šuma, sustave javnog navodnjavanja te aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu;
  • u IV. kvartalu planirana je objava natječaja za potpore javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – projekti dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, za pružanje savjetodavnih usluga, ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda, sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete, modernizaciji tehnologija u predindustrijskoj preradi drva te neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš.

Natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima bit će objavljen prema potrebi tijekom godine.

Detaljnije informacije o popisu natječaja pronađite u Indikativnom planu natječaja za 2024. godinu.