Status: otvoren od 22. siječnja 2024.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne samouprave – osnivači dječjih vrtića. Prijavitelj mora biti vlasnik objekta u koji se ulaže ili mora imati sporazum/ugovor/odluku o pravu korištenja. Prijavitelj je dužan dostaviti pisanu suglasnost vlasnika nekretnine (u slučaju kada prijavitelj nije vlasnik) na sve zahvate koji će biti predviđeni Projektom.
 • jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:

 • opremanje igrališta dječjih vrtića fiksnom opremom, uređenje okoliša dječjih vrtića i uređenje postojećih vanjskih terena dječjih vrtića.

Iznos potpore:

 • udio sufinanciranja Središnjeg državnog ureda od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju i to:
 • prijavitelji JLS iz I. skupine do 90%
 • prijavitelji JLS iz II. skupine do 80%
 • prijavitelji JLS iz III. skupine do 80%
 • prijavitelji JLS iz IV. skupine do 70%
 • prijavitelji JLS iz V. skupine do 70%
 • prijavitelji JLS iz VI. Skupine do 60%
 • prijavitelji JLS iz VII. skupine do 60%
 • prijavitelji JLS iz VIII. Skupine do 50%
 • jednom prijavitelju na Poziv može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 33.200,00 eura s PDV-om.
 • neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja   od 15.000,00 eura s PDV-om.

Rok za prijavu projektnog prijedloga:

 • poziv će biti otvoren 30 dana od dana objave Poziva na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu prijavnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.