• 7. prosinca 2023.
  • admin
  • 0

Europska komisija objavila je poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu kojim potiče sve zainteresirane da aktivno sudjeluju i predstave svoje projekte koji će doprinijeti inovacijama i razvoju obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi.

Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za mobilnost u svrhu učenja za mlade i osobe koje rade s mladima, aktivnosti sudjelovanja mladih i aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU.

Pozivom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

1. Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

2. Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija

3. Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politika i suradnji

Ukupni indikativni proračun za Republiku Hrvatsku u okviru decentraliziranih aktivnosti iznosi 41.046.788 eura.

Detalji o bespovratnim sredstvima i trajanju projekata ovise o vrsti projekta, prihvatljivim prijaviteljima i broju partnera uključenih u projekt.

Cjelovite informacije o načinima sudjelovanja dostupne su u Vodiču kroz program Erasmus+ za 2024. godinu.

Više informacija o samom Pozivu i rokovima prijave na poveznici.

Izvor: Agencija za mobilnost i programe EU