• 7. studenoga 2023.
  • Katarina Golubic - Pauk
  • 0

Županijska skupština Šibensko-kninske županije na svojoj posljednjoj 22. sjednici usvojila je Teritorijalnu strategiju razvoja otoka Šibensko-kninske županije. Riječ je o dokumentu koji je jedan je od glavnih preduvjeta za provedbu Integriranog teritorijalnog programa (ITP) za otoke u okviru kohezijske politike Europske unije, odnosno preduvjet povlačenju bespovratnih sredstava namijenjenih otocima Šibensko-kninske županije. Time je Šibensko-kninska županija postala jedna od 7 županija u Hrvatskoj kojoj će na raspolaganju biti bespovratna sredstva za direktno ulaganje na otocima. 

Održivo upravljanje otočnim prostorom, unaprjeđenje poslovne i javne infrastrukture, valorizacija kulturne baštine i energetska obnova zgrada, četiri su glavna područja ulaganja čija je realizacija planirana na otocima zahvaljujući sredstvima EU fondova. Da bi se bespovratna sredstva mogla „povući“ na otoke nužno je bilo osigurati strateški okvir ulaganja. On je pak omogućen usvajanjem Teritorijalne strategije. Zahvaljujući ovom dokumentu, Šibensko-kninskoj županiji osigurano je ukupno 15,9 milijuna € od ukupnih 150 milijuna € na nacionalnoj razini.

Razvojna agencija Šibensko-kninske županije izradila je dokument. Županijska skupština donijela je u prosincu 2022. godine Odluku o pokretanju postupka izrade dopune Plana razvoja ŠKŽ i ovlastila Razvojnu agenciju za izradu ovog strateškog dokumenta. U skladu sa zakonskim propisima, dokument je izrađen kao dodatak Planu razvoja Šibensko-kninske županije 2021. – 2027. Razvojna agencija kao regionalni koordinator je tijekom posljednjih godinu dana kroz intenzivnu suradnju s otočnim dionicima izrađivala dokumenti i prateću zakonsku proceduru.

S obzirom da Šibensko-kninska županija obuhvaća 256 otoka, otočića i hridi, od kojih je 7 stalno naseljenih, izradom ove Strategije dokazuje se da su otoci jedan od prioriteta ulaganja. Strategijom će se omogućiti ciljano ulaganje na otocima što će konačnici dovesti do kvalitetnijih životnih uvjeta, s naglaskom na kvalitetnu infrastrukturu i radna mjesta.

Pri izradi Teritorijalne strategije korišten je pristup „odozdo prema gore“ uz suradnju Otočnog partnerstva. Otočno partnerstvo je tijelo koje se sastoji od 35 članova, i u njemu su uz predstavnike Šibensko-kninske županije i jedinica lokalne samouprave koje u svom sastavu imaju nastanjene otoke, predstavnici službi koje rade i nude usluge na otocima, tj. predstavnici  javnog, privatnog i civilnog sektora koji djeluju na otocima.

Otočno partnerstvo s radom nastavlja i nakon izrade i donošenja dokumenta, te preuzima ulogu praćenja zadanih ciljeva i očekivanih ishoda Teritorijalne strategije te davanje suglasnosti na predložene projekte za financiranje.

Idući korak je potpisivanje Sporazuma između Šibensko-kninske županije i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU-a kojim će ustanoviti prava i odgovornosti. Sporazum će poslužiti kao pravna osnova za provedbu Teritorijalne strategije obalno-otočnih županija te pokretanje poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar ITP-a za otoke.

Ugovaranje projekata i početak realizacije očekuje se u drugoj polovici 2024. godine.