• 19. listopada 2023.
 • admin
 • 0

Poštovane i drage kolege i suradnici,

dana 19.listopada ove godine završio je moj drugi četverogodišnji mandat ravnateljice na čelu Razvojne agencije Šibensko-kninske županije. Ovom prilikom ponajprije bih se htjela svima zahvaliti na izvrsnoj suradnji, a zatim se u sažetom Izvješću  u nastavku ovog dokumenta osvrnuti i na naš protekli osmogodišnji rad i aktualne projekte u Razvojnoj agenciji.

Od kraja 2015.g. od kada sam preuzela Razvojnu agenciju Šibensko-kninske županije do danas, desile su se mnoge promjene na nacionalnoj i regionalnoj razini koje su se u manjoj i većoj mjeri reflektirale na naš rad. S promjenama nacionalnog zakonodavstva postepeno smo iz jedne poduzetničke potporne institucije koja je između ostalog pružala podršku i privatnom sektoru i poduzetnicima, prešli u organizaciju – regionalnog koordinatora Šibensko-kninske županije, akreditiranog od strane MRRFEU-a,  za obnašanje javnih ovlasti definiranih čl. 25. Zakona o regionalnom razvoju, odnosno za pružanje tehničke pomoći isključivo javno-pravnim tijelima na području naše županije u poslovima strateškog planiranja, pripremi i provedbi programa i projekata za financiranje iz različitih financijskih izvora (europskih, međunarodnih, nacionalnih i drugih). 

 • Metalna industrija – Strojarstvo – Obrazovanje

Od kraja 2015. do 2019.g.usmjerili smo se na završetak i nadogradnju nekoliko projekata od županijske važnosti od kojeg bih posebno istaknula projekt Razvojno-inovacijskog centra Inavis (vrijednosti 1.3 milijuna eur) putem kojeg smo rekonstruirali cijelo jedno krilo bivše vojarne Ante Jonjića površine 800m2, nabavili strojeve i opremu za uspostavljanje Obradnog centra te opremili i akreditirali Laboratorij za ispitivanje kvalitete aluminijskih proizvoda te obrazovanje poduzetnika i učenika u području novih tehnologija, 3D konstrukcije proizvoda i pripreme za CNC proizvodnju.

Ovaj projekt smo vrlo brzo nadogradili velikim prekograničnim projektom Compete Plamet (vrijednosti 850 tisuća eura) putem kojeg smo uspješnom prijavom ishodovali dodatna financijska sredstva za kupnju suvremenih digitaliziranih  CNC strojeva i uspostavljanje Centra za metal i plastiku ŠKŽ koji se trenutno nalazi u Inkubatoru Podi a kojim upravlja, kao i prethodnim Inavis projektom, županijska ustanova Alutech.  

Do kraja 2019.g. smo u suradnji sa županijskom administracijom, Industrijsko-obrtničkom školom i gradom Šibenikom prijavili projektni prijedlog i ishodovali financijska sredstva u iznosu od oko 8 milijuna eura za dva projekta Regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu Ars mechanica (RCK)  čija provedba je trenutno u tijeku. Oba projekta RCK u strojarstvu su trenutno u provedbi te je u tijeku i rekonstrukcija objekta kolokvijalno nazvanog šibenskog Importanea čiji je nositelj Industrijsko-obrtnička škola a čijom rekonstrukcijom će se za učenike strukovne škole ali i druge zainteresirane dionike uspostaviti i opremiti radionice i praktikumi za brodomehaniku, automehaniku i dijagnostiku, autooptiku i vulkanizerstvo, autolimariju, limariju i bravariju,  kućne instalacije, pneumatiku, hidrauliku i mehatroniku, ispitivanje materijala kao i radionice za zavarivanje, za organizaciju natjecanja (učionica multimedije) te uredi za razmjenu učenika – Erasmus. Sama prijava i ishodovanje sredstava je bila vrlo kompleksna i zahtijevala je mnoge aktivnosti na području imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja, nabave opreme a zatim i provedbe. 

 • Vatrogastvo – Jačanje kapaciteta službi

Od 2015. do 2023.g. za račun Šibensko-kninske županije završili smo projekt Holistic (vrijednosti 395 tisuća eura) te prijavili i ishodovali sredstva za prekogranični projekt Firespill (vrijednosti 742 tisuća eura) koji su nam omogućili da kontinuirano jačamo kapacitete i nabavljamo adekvatnu opremu i vozila za naše vatrogasce.

Iz projekta Holistic smo na 3 lokacije (brdo Kamenar, DVD Dubravice i Srima) instalirali napredni sustav videonadzora zaštite od šumskog požara, uspostavili GIS sustav zaštite od požara, nabavili tablete za mapiranje opožarenih površina (za JVP-ove i HGSS), 15 GPS uređaja za praćenje vatrogasnih vozila (za JVP-ove), postavili automatske protupožarne panele (na šetnici u kanalu sv. Ante i spomen šumi Šubićevac) te nabavili dron za nadgledanje požara i mapiranje opožarenih površina (za Vatrogasnu zajednicu ŠKŽ).

U srednjoj školi Ivana Meštrovića u Drnišu je iz sredstava ovog projekta ugrađen sustav grijanja na biomasu.  Cjelokupni projekt je iznosio  9.7 milijuna eura, a udio Razvojne agencija je bio oko 400 tisuća eura.

Ulaganje u ovaj za nas strateški sektor nastavili smo uspješnom prijavom i ishodovanjem financijskih sredstava za prekogranični projekt Firespill kojeg smo završili krajem lipnja ove godine. Putem Firespilla uložila su se dodatna sredstva u nabavku opreme od koje bismo izdvojili  potpuno opremljeno zapovjedno-komunikacijsko vozilo vrijednosti više od 450 tisuća eura u svrhu koordinacije svih žurnih i drugih interventnih službi na terenu u slučaju prirodnih katastrofa i drugih kriznih situacija. S partnerima na projektu sudjelovali smo i u uspostavi regionalnog centra za osposobljavanje operativnih snaga sustava vatrogastva u Vučevici na pola sata vožnje od Šibenika, a koji je trenutno najveći trening centar za vatrogasce u ovom dijelu Europe. Centar će se između ostalog baviti osposobljavanjem i obrazovanjem službi vatrogastva te drugih žurnih službi između ostalih i s područja Šibensko-kninske županije.

Ove godine smo nastavili s aktivnostima jačanja vatrogastva te smo za grad Drniš prijavili i prekogranični projekt naziva 2>WFD – Together ahead of water, fire and drought putem kojeg će se, ukoliko evaluacija projekta bude uspješna, financirati i projekt izgradnje i opremanja Vatrogasnog doma u Drnišu vrijednosti od 3 milijuna eura. 

 • Marikultura

U razdoblju od 2019. do 2023.g. aktivno smo se bavili i sektorom marikulture. U suradnji sa županijskom administracijom 2020.g. na natječajima smo najprije dobili sredstva iz Norveškog fonda za projekt mapiranja kapaciteta u marikulturi a zatim smo uspješnom prijavom povukli i  dodatnih 600 tisuća eura iz Europskog fonda za ribarstvo za Centar za razvoj marikulture Šibensko-kninske županije kojeg smo zbog zakonskih ograničenja transferirali županijskoj ustanovi AluTech na daljnju provedbu i upravljanje. Centar je ove godine uspješno završen, infrastruktura je izgrađena, a nabavljen je RAS sustav za  purifikaciju školjaka.

Ovaj centar nadopunili smo sredstvima za dodatnu opremu iz prekograničnog projekta ARGOS, vrijednosti oko 300 tisuća eura putem kojeg smo nabavili opremu za monitoring u marikulturi i eksperimentalni uzgoj školjaka: kompletiran je mini laboratorij za marikulturu, nabavljen podvodni dron za praćenje stanja mora te suvremeni bioreaktor za alge.

Tijekom projekta ostvarili smo izvrsnu suradnju s brojnim renomiranim stručnjacima za marikulturu u Hrvatskoj i inozemstvu, a izradili smo vrijednu dokumentaciju (priručnike i studije) za podršku našim uzgajivačima školjaka sve u cilju unaprijeđena i osuvremenjivanja ovog strateški važnog sektora za Šibensko-kninsku županiju. 

 • Energetika i zaštita okoliša

Razvojna agencija je u razdoblju od 2019. do 2023. kontinuirano provodila i provodi niz aktivnosti na polju energetske učinkovitosti i zaštite okoliša u našoj županiji.

Uz izradu akcijskih planova energetske učinkovitosti te godišnjih izvješća za Šibensko-kninsku županiju o provedbi istih, izdvajamo i naš rad na pripremi i provedbi projekata energetske učinkovitosti triju škola (OŠ Domovinske zahvalnosti iz Knina, OŠ Kistanje te SŠ Ivana Meštrovića) i dva doma za starije u ŠKŽ (Cvjetni dom i Dom za starije u Kninu) ukupne vrijednosti od oko 3,2 milijuna kuna koje smo proveli do 2021.g.

Od 2022.g. za račun nositelja – Tehničke škole u Šibeniku trenutno provodimo projekt naziva Šibensko-Kninska Organizacija za Lokalne Izvore Čiste Energije – „ŠKOLICE“,  ukupne vrijednosti od oko 300 tisuća eura. Ovim projektom se u svrhu proizvodnje energije iz obnovljive energije sunca na objekte pet javnih ustanova u ŠKŽ (Cvjetni dom Šibenik, Tehnička škola te 3 osnovne škole u Kninu) instalira pet fotonaponskih elektrana te se provode aktivnosti informiranja i podizanja svijesti građanstva o važnosti korištenja energije iz obnovljivih izvora. Završetak projekta predviđen je za travanj 2024.g.  

Tijekom svih proteklih godina kontinuirano smo informirali javno-pravna tijela o svim natječajima i inicijativama po pitanju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije a u suradnji sa županijom organizirali smo i županijske Dane energetske učinkovitosti koji će se ove godine održati u Adriatic Business Centru. 

Ove godine smo u suradnji s ronilačkim klubovima i putem sredstava Fonda za zaštitu okoliša kao i donacija različitih dionika u ŠKŽ proveli i projekt Plavi Jadran vrijednosti oko 10 tisuća eura putem kojeg smo organizirali pet akcija čišćenja podmorja na nekoliko lokacija u županiji.

 • Kulturna i prirodna baština, održivi turizam i  plavi rast

Zaštita prirodne i kulturne baštine te održivi turizam bili su u fokusu našeg djelovanja svih proteklih godina.

U razdoblju do 2019.g. smo za račun Šibensko-kninske županije u konzorciju s prekograničnim partnerima proveli projekt HERA (vrijednosti od oko 300 tisuća eura) putem kojeg smo se usredotočili na valorizaciju arheoloških nalazišta u županiji  i to kako u svrhu očuvanja kulturno-povijesne baštine tako i u svrhu turističke valorizacije i brendiranja naše županije kao destinacije kulturnog a posebice arheološkog turizma, s potencijalom razvijanja edukativnih ljetnih arheoloških kampova za mlade.

Rad na ovom projektu, a putem kojega su se financirali arheološki radovi  na Arauzoni liburnsko-rimskim naselju na Velikoj Mrdakovici u Vodicama, nastavio se  putem prekograničnog projekta TRANSFER, iznosa od oko 220 tisuća eura koji je završio u siječnju ove godine.  Unutar projekta Transfer nabavili smo suvremeni dron za praćenje i snimanje arheoloških nalazišta i opremu za virtualnu i proširenu stvarnost u svrhu interpretacije naše povijesti, a izradili smo i planove upravljanja arheološkim nalazištima Velika Mrdakovica i Bribirska Glavica.

Aktivnosti koje promoviraju održivi način bavljenja turizmom i brendiraju Jadransku regiju kao destinaciju održivog turizma, financirali smo putem našeg prekograničnog projekta TAKE IT SLOW vrijednosti od oko 287 tisuća eura.  Ovaj projekt smo također završili u lipnju ove godine, a putem istog uspostavili smo muzej na otvorenom naziva Murterske vedute na otoku Murteru, održali izvrsno popraćene edukacije i uspješne kampanje fokusirane na održivost i brendiranje održivih tipova turizma (od radionica za izradu investicijskih studija, digitalni marketing, radionica za poljoprivredu i maslinarstvo u službi održivog turizma i sl.) te uspostavili odličnu suradnju s hrvatskim i talijanskim regijama na Jadranskom području kao temelj za daljnje jačanje kapaciteta naših regija, kroz razmjenu znanja i iskustava, na području pametnog, sporog i održivog turizma.  

U oba protekla mandata uspješno smo surađivali i s javnom ustanovom Priroda na strateškom projektu Turističke valorizacije kanala sv. Ante vrijednosti 3,5 milijuna eura, a u partnerstvu s istom ustanovom te gradom Drnišem kao nositeljem smo u 2016.g. zajedno proveli projekt naziva Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka unutar kojeg je Razvojna agencija sredstvima od oko  80.000 eura uredila 40km biciklističkih staza na području grada Drniša.

Prekograničnim projektom SHIPMENTT vrijednosti 105 tisuća eura usredotočili smo se na inovacije u sektoru plavog rasta, izradili smo studije te održali niz događanja i radionica putem kojeg smo sve zainteresirane dionike educirali o radu na inovacijama, zaštiti patenata te općenito pozicioniranju proizvoda i tvrtki u konkurentnom sektoru plavog rasta na globalnoj razini.

 • Marketing i audio-video djelatnosti – Adriatic Business Centar

U 2021.g. službeno smo završili s perjanicom svih naših projekata, projektom rekonstrukcije i opremanja poslovne infrastrukture kojeg smo samostalno osmislili, prijavili i za kojeg je Razvojna agencija dobila 100%-tno financiranje iz Europskih fondova. Radi se o Adriatic Business Centru ukupne vrijednosti 2,6 milijuna eura. Projekt je zamišljen kao razvojno-marketinška platforma koji djeluje u sinergiji javnog i privatnog sektora te se bavi realizacijom ali i promocijom održivih i autohtonih projekata u našoj županiji.

Imajući u vidu važnost koju kreativne industrije, posebice audiovizualni sektor, imaju u promociji i brendiranju održivih projekata, ali i cijele naše županije, njenih gradova i općina te strateških sektora i tvrtki, putem ovog projekta opremili smo i specijalizirana studija za audio-video produkciju. Plan je bio da se studija s pripadajućom opremom iznajmljuju (po simboličnim cijenama) svim zainteresiranim korisnicima te ima se tako olakša stvaranje promotivnih sadržaja,  kao i da se studija i oprema koriste u svrhu pružanja edukacije i osposobljavanja mladih u našoj županiji za bavljenje audio-video tehnologijama i filmom.

 U cilju što učinkovitijeg poslovanja, u okviru projekta osmislili smo i održivi model financiranja cijelog hladnog pogona poslovne zgrade te se tako iz najma uredskih prostora i nabavljene opreme financira održavanje zgrade i okolnog prostora.

Vezano za uredske prostore, po objavljenom natječaju za najam prostora, u manje od mjesec dana svi uredi su bili popunjeni te trenutno u ABC-u djeluje 13 organizacija privatnog sektora mahom iz sektora marketinga, turizma i povezanih djelatnosti. Vodili smo računa i o okolišnom otisku te smo dizajnirali pametnu zgradu sa senzorima i solarnim panelima na krovu i parkiralištu koji smanjuju energetsku potrošnju.

U planu je bilo i povezivanje ABC-a s HAVC-om i Umjetničkom akademijom u Splitu s kojom je potpisan i Sporazum o suradnji prilikom otvaranja ABC-a, te osmišljavanje drugih aktivnosti centra i njegova specijalizacija kao centra za pružanje edukacija o AV tehnologijama, kreativnim industrijama i filmu.

 • Zdravstvo i socijalna skrb te projekti za ranjive skupine

Sektoru zdravstva u našoj županiji Razvojna agencija je pridonijela putem pripreme i provedbe nekoliko važnih projekata od kojih bih spomenula podršku Domovima zdravlja Šibenik i Knin te  bolnici Knin u vidu nabavke specijalizirane opreme (vrijednosti od oko 1,6 milijuna eura) te putem pripreme projekata specijalizacija za liječnike na natječaje iz EU fondova.

U suradnji s Ministarstvom zdravlja u 2021.g. pokrenuli smo i izradili dokument Mapiranje sektora zdravstva i socijalne skrbi u ŠKŽ te smo u cilju analize sustava prikupili podatke od strane svih županijskih i gradskih ustanova iz sektora zdravstva i socijalne skrbi. Ovaj dokument predstavlja važan dokumentacijski temelj za sve buduće projekte u sektoru zdravstva i socijalne skrbi u našoj županiji.

Izuzetno smo se potrudili u osmišljavanju i prijavi dva projekta Centra zdravlja Šibensko-kninske županije na natječaje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, prilikom kojih smo izuzetno dobro surađivali s predstavnicima Šibenske bolnice. Centar je zamišljen na način da na prostoru bivše vojarne Bribirskih knezova u gradu Šibeniku na zemljištu površine 63.000 kvadrata, na jednom mjestu okupi sve važnije institucije u sektoru zdravstva i socijalne skrbi  u županiji a kako bi se riješio problem neadekvatnog i nedostatnog prostora te nepovezanosti odjela kao i općenito  primarne i sekundarne zdravstvene skrbi sa sektorom socijalne skrbi u županiji. Za projekte nismo uspjeli dobiti financiranje prvenstveno zbog kriterija indeksa razvijenosti lokacije (indeks razvijenosti  grada Šibenika je 7 a prioritet se u ovom natječaju davao  projektima na području niskih indeksa razvijenosti (1,2, 3 i 4)  ali projektni prijedlozi predstavljaju odličan projektni materijal  za prijavu projekta na druge natječaje.

Tijekom posljednjih osam godina, bili smo socijalno osjetljivi te smo putem brojnih projekata nastojali pružati kontinuiranu podršku najranjivijim skupinama našeg društva.

Proveli smo tako niz samostalnih ili projekata u partnerstvu s udrugama (poput projekta Partnersko vijeće za tržište rada faza 1 i 2, Putokaz do boljeg sutra , Ja želim raditi i dr., svaki iznosa od oko 100-200 tisuća eura) putem kojih smo pripadnicima ranjivih skupina željeli olakšati pristup tržištu rada. U tu svrhu  organizirali smo edukacije o nizu tema i sektora (primjerice edukacije o bavljenju ljekovitim biljem u suradnji s Institutom za Jadranske kulture iz Splita) tako jačajući samopouzdanje pojedinaca i grupa te njihovo  znanje, vještine i kapacitete. U razdoblju do 2020.g. izradili smo i Strategiju upravljanja ljudskim resursima Šibensko-kninske županije.

 • Projekt Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji, faza 1 i 2

Projekt Tehnička pomoć u ŠKŽ je projekt putem kojeg je Razvojna agencija kao akreditirani regionalni koordinator Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za područje ŠKŽ od 2016.g. do danas povukla ukupno oko 2 milijuna eura financijskih sredstava za financiranje rada svojih djelatnika na aktivnostima pružanja savjetodavne i tehničke pomoći/podrške javno-pravnim organizacijama u ŠKŽ u strateškom planiranju te pripremi i provedbi projekata na natječaje iz Europskih sredstava.

U obje faze ovog projekta koji se provodi kontinuirano od 2017.g. pa do danas, Razvojna agencija je za našu županiju, gradove, općine i njihova javno-pravna tijela, pripremila i provela preko 70 različitih projekata, iznosa od preko 60 milijuna eura.

Radi se o projektima iz svih sektora područnog i lokalnog razvoja, počevši od projekata iz sektora obrazovanja i škola do energetske učinkovitosti i obnova javnih zgrada, projekata za podršku stanovništvu na ruralnim područjima (žene i stariji), projektima komunalne infrastrukture, projektima vatrogasnih domova, kulturno-povijesne baštine, dječjih igrališta, športskih dvorana, pročišćavanja otpadnih voda, uređenja zelenih površina i šetnica, rekonstrukcija domova za starije, projekta iz djelatnosti hitne medicine ali i projektima zelene i digitalne tranzicije.

Popis svih projekata nalazi se na web stranici Razvojne agencije: https://www.rra-sibenik.hr/tehnicka-pomoc-u-sibensko-kninskoj-zupaniji-ii-faza/

Unutar dvije faze projekta Tehničke pomoći u ŠKŽ  održali smo niz edukacija, radnih sastanaka, događaja i okupljanja te studijskih putovanja za predstavnike JLPRS-ova i djelatnike same Razvojne agencije.

*Projekti pripremljeni i/ili provedeni unutar projekta Tehnička pomoć u ŠKŽ – I. faza:

PROJEKTI PRIPREMLJENI I PRIJAVLJENJI KROZ TEHNIČKU POMOĆ U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI  I
R.br.NAZIV PROJEKTAVRIJEDNOST PROJEKTA (eur)
1CENTAR DAROVITOSTI LOVRE MONTIJA, SŠ LOVRE MONTIJA, KNIN105.350,57
2REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U PRVIĆ LUCI NA OTOKU PRVIĆU, GRAD VODICE286.548,54
3REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE NA PODRUČJU OPĆINE UNEŠIĆ567.940,53
4ENERGETSKA OBNOVA OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, KNIN – PROVEDBA636.013,23
5ENERGETSKA OBNOVA OŠ KISTANJE – PROVEDBA471.482,04
6ENERGETSKA OBNOVA SŠ IVANA MEŠTROVIĆA, DRNIŠ – PROVEDBA312.333,00
7MAR ZA DAR, TEHNIČKA ŠKOLA, ŠIBENIK112.007,31
8CENTAR KOMPETENCIJA ZA ALUMINIJ, CENTAR KOMPETENCIJA ALUTECH5.609.300,51
9PRUŽIMO DOSTOJAN ŽIVOT STANOVNIŠTVU RURALNOG PODRUČJA, OPĆINA RUŽIĆ379.038,11
10ZAPOŠLJAVANJEM ŽENA POMOZIMO ZAGORI, OPĆINA UNEŠIĆ429.925,08
11IZMJENA/DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE ROGOZNICA41.475,88
12JADRANSKO MORE, TERITORIJALNO ISTRAŽIVANJE, INOVACIJE I ODRŽIVO ZNANJE – ASTERISK, OPĆINA MURTER-KORNATI322.914,03
13ARTIS IUVENIS, MUZEJ GRADA ŠIBENIKA79.451,66
14UČINKOVITIJA I KVALITETNIJA ZDRAVSTVENA USLUGA PZS NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE, DOMOVI ZDRAVLJA ŠIBENIK, KNIN, DRNIŠ990.791,45
15SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE IZ OBITELJSKE MEDICINE ZA DOM ZDRAVLJA KNIN252.941,57
16SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE IZ HITNE MEDICINE ZA ZHM ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE214.744,15
17ŽENE RADEĆI POMAŽU, OPĆINA PROMINA263.463,95
18KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA – RESURS ZA RAZVOJ TURIZMA, GRAD KNIN254.098,03
19ŽENE POMAŽU MURTER – KORNATI, OPĆINA MURTER-KORNATI152.910,35
20EVOLVE TOGETHER, VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU526.687,86
21REGIONALNI CENTAR KOMPETENTOSTI U STROJARSTVU- PRIJAVA NA PREDNATJEČAJn/p
22UREĐENJE SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE MARUNUŠA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE DUŽ STAZE UZ KRKU, GRAD KNIN963.789,77
23UREĐENJE I OPREMANJE RESTORANA NA KNINSKOJ TVRĐAVI, GRAD KNIN94.412,31
24PJEŠAČKA STAZA NEČVEN-MRATOVO NEČVEN, OPĆINA PROMINA408.563,96
25ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN – PROVEDBA537.433,51
26ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „CVJETNI DOM“ – PROVEDBA1.239.895,68
27DJEČJI VRTIĆ SUKNOVCI, OPĆINA PROMINA909.199,85
28DOM KULTURE UNEŠIĆ – REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE, OPĆINA UNEŠIĆ31.954,51
29UNUTARNJE UREĐENJE I OPREMANJE DRUŠTVENOG DOMA/KULTURNOG CENTRA U OTAVICAMA, OPĆINA RUŽIĆ34.880,22
30UREĐENJE ZELENE POVRŠINE SA SANITARIJAMA I PJEŠAČKO-KOLNE STAZE, OPĆINA PROMINA67.224,19
31SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJE POLJE – JADRTOVAC, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA10.671.433,41
UKUPNO26.968.205,23

Projekti pripremljeni i u provedbi unutar projekta tehnička pomoć u ŠKŽ- II. faza

PROJEKTI PRIPREMLJENI I PRIJAVLJENI KROZ TEHNIČKU POMOĆ U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI  II + PROJEKTI IZVAN TEHNIČKE POMOĆI II
R.BR.NAZIV PROJEKTAVRIJEDNOST PROJEKTA (eur)
1.DOM ZDRAVLJA KNIN – “ZAMJENA POSTOJEĆEG SUSTAVA PRIPREME POTROŠNE TOPLE VODE SA SUSTAVOM KORIŠTENJEM DIZALICE TOPLINE”54.610,46
2.RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH – “CENTAR ZA RAZVOJ MARIKULTURE” 617.104,07
3.INDUSTRIJSKO OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK – “ARS MECHANICA ZA NOVE KOMPETENCIJE” –  PROVODIMO PROJEKT – PROVEDBA4.073.249,52
4.INDUSTRIJSKO OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK – REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI “ARS MECHANICA”  – PROVEDBA4.095.803,57
5.OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE – “THE GENERAL HOSPITAL OF ŠIBENIK-KNIN COUNTY HOSPITAL IS FACING THIS NEW URGENT SITUATION AND WANTS TO KEEP THEIR WORKERS AND PATIENTS SAFE FROM THE CORONAVIRUS”39.816,84
6.OPĆINA UNEŠIĆ – “ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II”, PROJEKT “ZAPOŠLJAVANJEM ŽENA POMOZIMO ZAGORI 2. FAZA”232.000,80
7.OPĆINA RUŽIĆ – “ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II”, PROJEKT “PRUŽIMO DOSTOJAN ŽIVOT STANOVNIŠTVU RURALNOG PODRUČJA 2.”235.612,85
8.OPĆINA PROMINA – “ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II”, PROJEKT “ŽENE RADEĆI POMAŽU-FAZA”118.876,83
9.GRAD VODICE – “ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II”, PROJEKT “NOVE MOGUĆNOSTI 2!”245.466,59
10.GRAD VODICE – „IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U VODICAMA – PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI“238.764,68
11.OPĆINA UNEŠIĆ – OPREMANJE OŠ JAKOVA GOTOVCA SA KOSO PODIZNOM SKLOPIVOM PLATFORMOM24.553,72
12.OPĆINA UNEŠIĆ  – REKONSTRUKCIJA ZGRADE DRUŠTVENE NAMJENE – DOGRADNJA VATROGASNOG DOMA DVD UNEŠIĆ832.106,60
13.TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK – ŠIBENSKO-KNINSKA ORGANIZACIJA ZA LOKALNE IZVORE ČISTE ENERGIJE (“ŠKOLICE”)291.990,18
14.OPĆINA KIJEVO – OPREMANJE VANJSKOG ŠPORTSKOG IGRALIŠTA U OPĆINI KIJEVO21.302,62
15.OSNOVNA ŠKOLA VODICE – PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU, DOGRADNJU I ENERGETSKU OBNOVU OSNOVNE ŠKOLE VODICE215.674,56
16.OPĆINA PIROVAC – ZELENA TRANZICIJA VATROGASNOG DOMA PIROVAC84.162,85
17.ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA – PROJEKT DIGITALIZACIJE SEKTORA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI358.351,58
18.ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA – ZELENA TRANZICIJA SEKTORA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI PUTEM USPOSTAVE CENTRA ZDRAVLJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE364.490,01
19.OPĆINA MURTER-KORNATI – IZRADA PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU, OPREMANJE I RAZVOJ RADA SLOŽENE GRAĐEVINE – INSULARIJ MURTER267.388,35
20.GRAD VODICE – SCIENCE MEETS REGIONS 202229.862,63
21.RAD D.O.O. DRNIŠ – NABAVA NOVE OPREME I NADOGRADNJA KOMUNALNOG PROGRAMA37.162,39
22.OPĆINA KIJEVO – JAČANJE PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU MJESNE ZAJEDNICE UNIŠTA I OPĆINE KIJEVO258.809,48
23.OPĆINA KIJEVO – SREDIŠNJI PARK DR. FRANJE TUĐMANA59.725,26
24.OPĆINA MURTER-KORNATI –  ŽENE POMAŽU ZA ZAJEDNICU MURTER – KORNATI59.056,34
25.OPĆINA UNEŠIĆ –  ZAPOŠLJAVANJEM ŽENA POMOGNIMO ZAGORI – III FAZA131.236,31
26.OPĆINA RUŽIĆ  – ZAŽELI SRETNIJU STAROST – OPĆINA RUŽIĆ – FAZA III131.130,13
27.OPĆINA KIJEVO – ZAŽELI BILI CVITAK -OPĆINA KIJEVO – FAZA III63.706,95
28.RAD D.O.O. DRNIŠ  – IZGRADNJA DIJELA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA DRNIŠ-ZAPAD 22.761.833,07
29.OPĆINA KIJEVO – ŽUPNA CRKVA SVETOG MIHOVILA – KIJEVO – SANACIJA VLAGE30.551,13
30.OPĆINA KIJEVO – UREĐENJE VANJSKOG PLAŠTA SAMOSTANA SV. ANTE – KNIN29.566,99
31.OPĆINA ROGOZNICA – „REKONSTRUKCIJA (NADOGRADNJA) DRUŠTVENE GRAĐEVINE“ (VRTIĆ)322.381,90
32.OPĆINA ROGOZNICA – „GRAĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U ROGOZNICI“37.328,29
33.OPĆINA KIJEVO – IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA U OPĆINI KIJEVO II4.147,59
34.OPĆINA KIJEVO – IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA MODERNIZACIJU NERAZVRSTANIH CESTA  NA PODRUČJU OPĆINE KIJEVO31.156,68
35.DOM ZDRAVLJA KNIN – CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA U DOMU ZDRAVLJA KNIN300.942,23
36.DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK – CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA U DOMU ZDRAVLJA ŠIBENIK996.877,16
37.OPĆINA ROGOZNICA – SPORTSKA DVORANA4.305.983,92
38.OPĆINA KIJEVO – UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA U OPĆINI KIJEVO – FAZA I.    83.356,81
39.VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. ŠIBENIK – SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ŠIBENIK2.202.561,40
40..GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE GIMNAZIJE ANTUNA VRANČIĆA1.700.202,77
41.ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠKŽ – SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE138.833,34
42.GRAD DRNIŠ – 2>WFD – TOGETHER AHEAD OF WATER, FIRE AND DROUGHT3.017.387,25
43.DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK – CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA U DOMU ZDRAVLJA ŠIBENIK PRIJAVA BROJ 2980.073,70
44.OPĆINA UNEŠIĆ – OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U MIRLOVIĆ ZAGORI333.213,26
45.OPĆINA RUŽIĆ – DRUŠTVENI DOM GRADAC300.185,78
46.OPĆINA UNEŠIĆ  – BRIGOM ZA STARIJE POMOZIMO ZAGORI 1.008.000,00
47.OPĆINA PROMINA – ŽENE RADEĆI POMAŽU – FAZA III336.000,00
48.OPĆINA RUŽIĆ – ZAŽELI SRETNIJU STAROST – OPĆINA RUŽIĆ – FAZA IV990.000,00
49.OPĆINA MURTER-KORNATI – ŽENE POMAŽU ZA ZAJEDNICU306.000,00
UKUPNO33.433.250,38
 • Strateško planiranje

U razdoblju od posljednjih osam godina, Razvojna agencija izradila je i nekoliko metodološki vrlo zahtjevnih strateških razvojnih dokumenata koji su iziskivali participaciju velikog broja dionika i radnih skupina te održavanje velikog broja odbora, fokus grupa, povjerenstava i partnerskih vijeća.

Nakon što smo u 2019.g. izradili 500 stranica dug dokument –  Strategiju razvoja ŠKŽ, u 2022.g. smo po novoj metodologiji MRRFEU-a završili i rad na izradi Plana razvoja ŠKŽ od 2021. do 2027.g. te Provedbenog programa Šibensko-kninske županije od 2021. do 2025.g.

Ove godine završili smo s izradom Teritorijalne strategije ili Strategije za otoke, za koju smo dana 18.10. dobili suglasnost MRRFEU-a,  uspostavili smo i registar projekata naših gradova i općina koji u svom obuhvatu imaju otoke i otočne projekte, te smo na taj način osigurali kvalitetnu podlogu za povlačenje 15.9 milijuna eura sredstava za otočne projekte iz natječaja Integriranog Teritorijalnog Programa. 

Uz gore navedene izrade programa energetske učinkovitosti, strategije ljudskih resursa i druge sektorske dokumente poput Programa poduzetničkih zona u ŠKŽ,  sudjelovali smo i u izradi a zatim i praćenju implementacije Master plana turizma ŠKŽ.

 • Europe Direct Šibensko-kninske županije i komunikacija s Europskom komisijom

Ponosni smo što smo 2020.g. ušli u uži izbor Europske komisije na natječaju za financiranje centara Europske komisije u hrvatskim regijama te smo dobili financijska sredstva za financiranje rada centra u idućih pet godina.

Tijekom ovog projekta proveli smo jako veliki broj događaja, konferencija i edukacija putem kojih smo informirali građane o politikama, inicijativama, smjerovima i fondovima Europske unije.

Prvi smo u Jadranskoj Hrvatskoj organizirali veliko dvodnevno događanje o novoj inicijativi  Europske komisije – Novom Europskom Bauhausu gdje smo s renomiranim govornicima razgovarali o projektima budućnosti dizajniranima u skladu s estetskim, ekološkim i standardima socijalne uključenosti.

Organizirali smo konferenciju o ženama u poduzetništvu, plavom rastu i ekološkom transportu, konferenciji o budućnosti EU, o sektoru zdravstva u EU, umrežavali smo se s drugim jedinicama lokalne samouprave u Europi i Hrvatskoj a prošli mjesec smo održali konferenciju za naše mlade te ih potaknuli na aktivnu participaciju u kreaciji Europskih politika.

Kroz djelovanje Europe Direct Centra povezali smo se s predstavnicima svih Europskih institucija u Hrvatskoj, a imali smo čast da nas je u ABC-u u sklopu Europe Direct Centra uz brojne nacionalne, regionalne i lokalne donositelje odluka, posjetila i povjerenica Europske komisije, gđa Šuica, voditelj ureda Europske komisije u Zagrebu gosp. Zlatev,  zastupnici Europskog parlamenta i predstavnici Europske komisije iz Bruxellesa te drugi uvaženi predstavnici lokalnih i regionalnih te nacionalnih i Europskih institucija.

Željela bih se ovim putem još jednom svima zahvaliti na suradnji, posebice svojim kolegama u Razvojnoj agenciji ŠKŽ  i zaželjeli svima puno uspjeha, projekata  i rezultata u narednom razdoblju.

S poštovanjem,

Mira Lepur