Status: otvoren od 7. srpnja 2023. godine

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koje sukladno članku 90. stavku 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi mogu biti osnivači škole.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Partneri na projektu mogu biti: jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i/ili Republika Hrvatska i/ili javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i druge javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta učionica za potrebe jednosmjenskog rada.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije i/ili izrada izmjene i dopune projektno-tehničke dokumentacije – aktivnost se odnosi na uslugu izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta, glavnog projekta, izvedbenog projekta, projekta opremanja, projekta uklanjanja građevine, sve sukladno važećim zakonima i propisima za izradu projektno-tehničke dokumentacije;
  • Usluge – aktivnost se odnosi na obavljanje usluge stručnog nadzora nad izvedbom radova i opremanjem, obavljanje usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja i obavljanje usluge voditelja projekta sukladno članku 38. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje;
  • Radovi (izgradnja i rekonstrukcija) – aktivnost se odnosi na izvedbu građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na unutarnjem/vanjskom/dvoranskom prostoru za potrebe izgradnje nove osnovne škole, rekonstrukciju postojeće osnovne škole, rekonstrukciju objekta druge namjene, rušenje postojeće građevine11 te zbrinjavanje nastalog otpada;
  • Opremanje – aktivnost se odnosi na nabavu opreme i namještaja za potrebe provedbe programa osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
  • Promidžba i vidljivost – aktivnosti se odnose na promidžbu i vidljivost operacije s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i financiranja EU-a, sukladno zahtjevima u poglavlju Informiranje i vidljivost.

Iznos potpore:

  • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 302.608.000,00 eura osiguran u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO-a.
  • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 eura.
  • Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 20.000.000,00 eura.

 Rok za prijavu projektnog prijedloga:

  • Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijava do 31. srpnja 2024. u 23.59 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno što nastupi ranije.

Projektni prijedlog se dostavlja isključivo putem eNPOO sustava: https://fondovieu.gov.hr

Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu prijavnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.