U Razvojnoj agenciji Šibensko-kninske županije održana je danas Mainstreaming radionica u sklopu projekta TRANSFER, na kojoj su predstavljeni rezultati projekta.

Pozdravnu i uvodnu riječi dala je ravnateljica Razvojne agencije. Potom je uslijedilo predstavljanje dokumentacije koja je izrađena kroz projekt, a koju su predstavili konzultanti iz tvrtke Urbanex.

Tvrtka Urbanex je pružila stručnu pomoć djelatnicima Razvojne agencije pri izradi dokumentacije na projektu koji se tiču arheoloških nalazišta Velika Mrdakovica i Bribirska Glavica.

Na projektu TRANSFER je izrađen Zajednički model održivog upravljanja, Planovi upravljanja za Veliku Mrdakovicu i Bribirsku Glavicu, te Strategija održivog očuvanja i valorizacije arheoloških parkova.

Također, kroz projekt su izrađene Pilot aktivnosti – ICT rješenja (Proširena stvarnost-AR i Virtualna stvarnost-VR) za arheološke lokalitete Velika Mrdakovica i Bribirska Glavica. Stručnu podršku djelatnicima Razvojne agencije pružili su konzultanti iz tvrtke Provideo 360 i Muzej grada Šibenika.

Projekt TRANFER omogućio je dodatnu valorizaciju kulturne baštine u turističke svrhe.

Projekt TRANSFER (eng.Integrated management models for archeological parks, hrv. Integrirani modeli upravljanja za arheološke parkove) se sufinancira iz europskog transnacionalnog programa ADRION -Interreg V-B Jadransko-jonski program 2014-2020.

Nositelj projekta je Sveučilište u Macerati (Italija), a JU Razvojna agencija Šibensko-kninske županije je projektni partner. Projekt je započeo s provedbom 01.02.2020., a završava 31.01.2023. Ukupna vrijednost projekta je 1.664.336,80 eura.

Cilj projekta TRANSFER je razviti, prenijeti i distribuirati Zajednički model upravljanja arheološkim parkovima.