U okviru projekta “Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu – ARGOS” na kojem Razvojna agencija Šibensko – kninske županije sudjeluje kao partner, objavljen je postupak javne nabave opreme.

Dokumentacija o nabavi s pripadajućim prilozima nalazi se na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7143197 s datumom objave 19.01.2023.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave je 86.800,00 eura (bez PDV-a), a krajnji rok za dostavu ponuda je 08.02.2023. do 12:00 sati.