Predstavnica Razvojne agencije Sandra Dubravica sudjelovala je na 5. sastanku Upravnog i Tehničkog odbora na projektu TRANSFER koji se održao 23. i 24. svibnja u Gradu Ptuju u Sloveniji.

Nakon dvije godine online susreta i virtualne komunikacije, partneri i dionici imali su priliku predstaviti svoj rad i razmijeniti iskustva u okviru projekta. Prvi dan bio je posvećen prezentacijama partnera o planovima upravljanja i pripremi pilot akcija. Bilo je vrlo vrijedno vidjeti i čuti glavne probleme, prednosti i izazove s kojima se partneri susreću. U drugom dijelu dana, posjetili su pilot područje u Ptuju, Hill Panorama.

Drugi dan sastanka bio je posvećen praćenju izvršenja projekta, planiranju i organizaciji tekućih i daljnjih aktivnosti u projektu TRANSFER. Također, u drugom dijelu dana se posjetio Dvorac u Ptuju i svetišta boga Mitre.

Projekt TRANSFER sufinanciran iz transnacionalnog programa Interreg ADRION u provedbi je do kraja siječnja 2023. godine s ciljem razvoja i širenja modela upravljanja arheološkim parkovima, korisnog za zaštitu, upravljanje i unapređenje arheoloških parkova. U sklopu projekta, Razvojna agencija Šibensko-kninske županije nabavlja specijaliziranu opremu za arheološka nalazišta Velika Mrdakovica i Bribirska Glavica.