3.koncentracijski sastanak koji je ujedno i zadnji sastanak u svrhu kreiranja plana upravljanja arheološkim lokalitetima koji se rade u okviru projekta TRANSFER održan je danas, 09.09.2021. Sastanku su nazočili lokalni dionici, predstavnici Muzeja Grada Šibenika, Razvojne agencije, TZ grada Vodica, POU Vodice, UTH Mihovil, Udruga Aurora.

Zaključak sastanaka bio je da će se planovi upravljanja Velikom Mrdakovicom i Bribirskom Glavicom usredotočiti na razvoj komunikacijskih strategija i interpretativnih centara koji bi bili temelj za upravljanje, praćenje i održavanje arheoloških parkova. ICT alati koristit će se za znanstvena istraživanja i tumačenje naslijeđa, ali će se trenutno čuvati na različitim mjestima kako bi se spriječile krađe i štete uzrokovane specifičnim atmosferskim uvjetima.

Projekt TRANSFER (eng.Integrated management models for archeological parks, hrv. Integrirani modeli upravljanja za arheološke parkove) se sufinancira iz europskog transnacionalnog programa ADRION -Interreg V-B Jadransko-jonski program 2014-2020.

Nositelj projekta je Sveučilište u Macerati (Italija), a JU Razvojna agencija Šibensko-kninske županije je projektni partner. Projekt je započeo s provedbom 01.02.2020., a završava 31.07.2022. Ukupna vrijednost projekta je 1.664.336,80 eura.

Cilj projekta TRANSFER je razviti, prenijeti i distribuirati Zajednički model upravljanja arheološkim parkovima.