Jučer je u prostorijama Razvojne agencije održana završna konferencja projekta “Partnersko vijeće za tržište rada – faza III”.

Inicijativa za osnivanjem neformalnog tijela u županiji koji se bavi poticanjem zapošljavanja i socijalnog uključivanja, te koje prati trendove odnosno ponudu i potražnju tržišta rada na lokalnoj razini, započela je još 2004.g.

U razdoblju od 2014. do 2020 g. na području naše županije provedene su dvije faze projekta naziva “Partnersko vijeće za tržište rada” kojim su se najvećim dijelom financirale aktivnosti osnaživanja kompetencija ranjivih skupina za tržište rada u Šibensko-kninskoj županiji.

U okviru druge faze projekta osnovana je i Udruga PVTR koja danas nosi naziv Emedea i broji 35 drugih organizacija, a koja je u drugoj fazi doprinijela u pripremi i provedbi više od 20 projekata vrijednosti oko 17 milijuna kuna.

U trećoj fazi projekta čija je vrijednost oko 2 milijuna kuna te čiji smo završetak obilježili danas na završnoj konferenciji, organizirano je preko 20 različitih edukativnih događaja kojima se osnažuju kompetencije za tržište rada za više od 300 osoba u našoj županiji.

Unutar treće faze financiran je i softverski program za praćenje tijekova tržišta rada, revidirana je Strategija ljudskih potencijala ŠKŽ; dodijeljene su potpore male vrijednosti za samozapošljavanje; održane su edukacije za deficitarna zanimanja (kao što su kuhari konobari, bravari, varioci i stručnjaci za Internet marketing) i još mnoge druge aktivnosti.

U Šibensko-kninskoj županiji je u razdoblju od 2014.-2020. provedeno oko 100 projekata vrijednosti preko 202 milijuna kuna, financiranih iz Europskog socijalnog fonda, a Razvojna agencija je posredstvom udruge Emedea doprinijela u pripremi njih 20-ak.

Društvo je jako onoliko koliko se brine o najranjivijima, a upravo ovakvim projektima tome doprinosimo!