Dana 13. studenog 2020. godine održana je završna konferencija projekta “Vi i karijera – sve na jednom mjestu“

Projekt ukupne vrijednosni 993.248,76 kn financiran je iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz Europskog socijalnog fonda.

S obzirom na cjelokupnu situaciju s Covidom-19 na završnoj konferenciji uz prijavitelja projekta Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Šibenik prisustvovali su samo partneri na projektu: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Grad Šibenik, Pučko otvoreno učilište Šibenik i Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ Šibenik.

Na završnoj konferenciji projekta Zorana Vranjeka i Tomislav Juras sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prezentirali su završne ishode projekta s naglaskom na ostvareni doprinos u provedbi Strategije Razvoja ljudskih potencijala Šibensko-kninske županije 2014.-2020 kroz provedena obrazovanja AutoCAD dizajna, Web dizajna i zavarivača MIG/MAG postupkom, kroz rad sa polaznicima Kluba za zapošljavanje, kao i sveukupnim provedenim aktivnostima predviđenih projektom.