U okviru projekta Pružanje visokokvalitetnih usluga za mala i srednja poduzeća (MSP) putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI) – KK.03.1.2.05. kojeg provodi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, poduzetnicima na području županije se pruža mogućnost korištenja velikog broja usluga: od izrade poslovnih planova i investicijskih studija, preko izrade projektnih prijedloga pa do usluga promocije i mobilnog savjetovanja.

Sve navedene usluge djelatnici Agencije će poduzetnicima iz Šibensko-kninske županije pružati bez ikakve novčane naknade.

Kriteriji i detalji na temelju kojih će se vršiti odabir poduzetnika kojima će Agencija  pružiti navedene usluge definirani su u Obrascu  u privitku ovog dokumenta, a prednost kod odabira imati će poduzetnici početnici, žene poduzetnice, poduzetnici s invaliditetom i poduzetnici koji posluju na slabije razvijenijim područjima naše županije.

Cilj pružanja navedenih usluga je poduzetnicima olakšati pristup financiranju poslovnih projekata putem raspoloživih financijskih odnosno Europskih, nacionalnih i drugih fondova.  

Prijave za usluge koje će Agencija pružati poduzetnicima zaprimati će se od 02.07.2018.g. do ispunjenja kvote za svaku pojedinu usluge i to na sljedeće email adrese: ivan.jurkovic@rra-sibenik.hrante.maric@rra-sibenik.hr

Kroz projekt će biti moguće izraditi 5 investicijskih studija, 15 poslovnih planova, 10 projektnih prijedloga, te pružiti veliki broj individualnih savjetovanja i promotivnih objava o poslovanju poduzetnika.  

Svaki poduzetnik može putem popunjavanja Obrasca aplicirati na sve od gore navedenih usluga, ali će sukladno bodovima koje ostvari i situaciji biti prihvatljiv za pružanje samo jedne od kategorija projektom predviđenih usluga.

Pozivamo vas stoga da se što prije prijavite na natječaj koji će biti otvoren do ispunjenja kvote poduzetnika za svaku navedenu kategoriju usluga.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)