Danas je u prostorijama JU Razvojna agencija Šibensko-kninske županije održan je prvi sastanak projektnih partnera (1.PCU sastanak) projekta COMPETE PLAMET. Sastanku su nazočili svi članovi projektnih timova. Na sastanku su imenovani članovi svih formalnih potrebnih grupa za rad projekta, diskutirane daljnje smjernice rada na projektu, kao i aktivnosti koje svaki pojedini partner planira provesti, te plan utroška sredstava za Period 1.