CILJ PROJEKTA 

Povećati konkurentost na tržištu rada nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina kroz provedbu programa obrazovanja odraslih. Razvoj i jačanje njihovih mekih i/ili transverzalnih vještina te jačanje kapaciteta osoba koje rade s nezaposlnm osoba pripadnicima marginaliziranih skupina

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • Odabir i provedba veificiranih programa obrazovanja odraslih
  • Razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina
  • Jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija

STATUS I TRAJANJE:

Završen. (od 01.09.2018. – 30.08.2020.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 1.241.465,92 kn. Udio za Razvojnu agenciju je 40.759,06 kn. Sufinanciranja iz EU fonda je 100%

ULOGA RA:

Razvojna agencija je PARTNER na projektu. Nositelj projekta je Udruga mladih „Mladi u EU“

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. /Europski socijalni fond