CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta bilo je poboljšanje perspektive zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih niskoobrazovanih mladih ljudi kroz razvoj vještina koje se traže na tržištu rada.

AKTIVNOSTI:

Kroz projekt je osnovan Centar za razvoj vještina unutar POU Knin kako bi se radilo na poboljšanju vještina “po mjeri” dugotrajno nezaposlenih mladih ljudi na lokalnom tržištu rada.

STATUS i TRAJANJE:

Završen. (Projekt se provodio od srpnja 2013. do rujna 2014.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta je 120.840,00 €, u kojem doprinos Europske unije iznosi 105.990,45 €.

ULOGA RA:

Nositelj je bilo Pučko otvoreno učilište Knin (POUK) dok je Razvojna agencija bila partner na projektu.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

IPA IV