CILJ PROJEKTA 

Cilj je očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te unaprjeđenje turističkog i gospodarskog potencijala značajnog krajobraza Kanal – luka u Šibeniku i ekološke mreže Natura 2000 Ušće Krke kroz uređenje, opremanje i kreiranje sadržaja posjetiteljskog centra kako bi se doprinijelo održivom društvenom i gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

1. Priprema projektno-tehničke dokumentacije i studija

2. Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji (uređenje Centralne zgrade s polivalentnom prezentacijskom dvoranom, poučno-edukacijskim i interpretacijskim sadržajima, caffe bar-a, edukativno odmorišne oaze te poučno–tematske staze za slijepe i slabovidne)

3. Pristupačnost i komunalni sadržaji (gradnja komunalne infrastrukture kompleksa)

4. Edukacija i interpretacija (edukacije za različite skupine djece i odraslih, edukacija zaposlenika, monitoring biljnih vrsta i staništa važnih za Natura 2000 područje, nabava opreme za praćenje i interpretaciju okolišnih indikatora)

5. Promocija i vidljivost – odredišta prirodne baštine (Web stranica, marketing strategija i mini promotivna kampanja, predstavljanje Posjetiteljskog centra i zaštićenih područja na sajmu i direktno dionicima)

6. Promidžba i vidljivost – projekta

7. Upravljanje projektom i administracija

STATUS I TRAJANJE:

U provedbi.  (od 22.05.2018. do 11.10.2020.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta 26.554.752,95 kn dok je zatraženi iznos sufinanciranja iz EU fonda 20.000.000,00 kn odnosno 75%.

ULOGA RA:

Nositelj projekta je Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije. Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije zajedno sa Šibensko-kninskom županijom je partner u projektu.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. /Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)