CILJ PROJEKTA

Omogućiti učinkovitu provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala i osigurati održivo funkcioniranje Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije (PVTR)

AKTIVNOSTI PROJEKTA

  • Intervencija na tržištu rada Šibensko-kninske županije kroz osposobljavanje nezaposlenih ranjih skupina u području turizma proizvodnje i informatičke tehnologije
  • Poticanje poduzetništva kod nezaposlenih ranjivih skupina i učenika Šibensko –kninske županije
  • Održivo funkcioniranje PVTR
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija

STATUS I TRAJANJE

Trajanje projekta je 24 mjeseci.

Završen (od 14.05.2018. – 13.05.2020.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta 1.983.069,73 kn

Sufinanciranja iz EU fonda je 100%

ULOGA RA:

Nositelj projekta je Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije. Partneri su Šibensko-kninske županija, HZZ Područni ured Šibenik, SŠ Lovre Montija i Ured HGK Knin

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. /Europski socijalni fond