CILJ PROJEKTA

Glavni ciljevi projekta su:

1.Ojačati stručna znanja Pripadnika marginaliziranih skupina (PMS) putem provedbe programa obrazovanja odraslih.

2.Osnažiti i razviti meke i/ili transverzalne vještine kod ciljne skupine provedbom ciljanih programa, radionica i pružanjem usluga mentorstva.

3.Ojačati kapacitete stručnjaka koji rade s nezaposlenim PMS u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem pripadnika ciljanih skupina.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

1. Odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih

2. Razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina

3. Jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora koji rade s pripadnicima marginaliziranih skupna u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih sa pristupom tržištu rada i njihovim socijalnim uključivanjem    

STATUS I TRAJANJE:

Projekt je odobren. Trajanje projekta je 20 mjeseci.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta 956.878,87 kn. Intenzitet potpore 100%.

ULOGA RA:

Razvojna agencija je PARTNER na projektu. Nositelj projekta je Udruga EMEDEA. Ostali partneri su Šibensko-kninska županija i Udruga mladih „Mladi u EU“

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Europski socijalni fond.