Europska unija

Europski fond za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Zajedno do fondova EU!

CILJ PROJEKTA:       

Edukacija i umrežavanje MSP-a, njihovo učinkovitije korištenje dostupnih pogodnosti i učvršćivanje položaja na tržištu

AKTIVNOSTI:            

–           Mobilno savjetovanje (u sjedištu MSP-a ili u poslovnom pogonu)

–           Umrežavanje poduzetnika, organizacija Meet-up radionica

–           Jačanje MSP-a i uspješnije korištenje financijskih sredstava

–           Olakšavanje izlaska na tržište i promocija MSP-a

–           Promidžba i vidljivost

–           Upravljanje projektom i administracija

STATUS i TRAJANJE:           

Završen. ( od 02.07.2018. do 02.01.2020.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:    

Ukupna vrijednost projekta 409.797,16 kn. Udio Razvojne agencije je 61.797,16 kn. Sufinanciranja iz EU fonda je 85%.

ULOGA RAZVOJNE AGENCIJE:      

Razvojna agencija je NOSITELJ projekta.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:       

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Europski fond za regionalni razvoj

www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/