NAZIV PROJEKTA:

Fostering Improved Reaction of crossborder Emergency Services and Prevention Increasing safety Level – FIRESPILL

CILJ PROJEKTA:               

Poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti i povećanje sigurnosti hrvatskog i talijanskog Jadranskog bazena poboljšanjem mjera i instrumenata za sprječavanje i upravljanje izvanrednim stanjima

AKTIVNOSTI:    

  • Poboljšanje postojećih regulativa za djelovanje žurnih službi
  • Poboljšanje sustava upravljanja u kriznim situacijama u smislu novih i inovativnih rješenja
  • Poticanje djelovanja građana u slučaju prirodnih katastrofa (požari, izlijevanje nafte i ostale morske opasnosti te potresi)

STATUS I TRAJANJE:

U provedbi (od 01.04.2020. do 31.12.2022.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 16.492.799,60 EUR
Iznos sufinanciranja iz EU fondova: 14.018.879,66 EUR, odnosno 85%
Budžet Razvojne agencije: 745.134,00 EUR
Sufinanciranje Razvojne agencije: 111.770,10 EUR

ULOGA RAZVOJNE AGENCIJE:

Razvojna agencija je PARTNER na projektu, a nositelj projekta je Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

Interreg Italija – Hrvatska – strategic project 2019.

Link na web stranicu programa: https://www.italy-croatia.eu/