CILJ PROJEKTA:

Projekt doprinosi ažurnosti i provedbi Regionalnih operativnih programa (ROP), koji su postavili razvojne prioritete za Zadarsku i Šibensko-kninsku županiju.

AKTIVNOSTI:

Projekt se sastojao od slijedećih komponenti:

Infrastrukturni radovi (Izgradnja sustava za pročišćavanje otpadnih voda grada Skradina, Izgradnja infrastrukture za prvih 20 ha u Poduzetničkoj zoni Podi-Šibenik, Popravak zgrada poduzetničkog inkubatora „Mandalina“,…)
Darovnice, tj. Grant Shema (Turistički razvoj na širem području Knina, Poduzetnički inkubator Mandalina, Turina / Bribir – poboljšanje turističke infrastrukture,…)
Tehnička pomoć (Master i marketing plan razvoja turizma, Pripremanje projekata za sustav vodoopskrbe i odvodnje za Knin i Drniš)
Potpore udrugama i civilnom sektoru.

STATUS i TRAJANJE:

Završen. (Projekt je trajao 2 godine i završen je u prosincu 2006. godine.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava EU za Šibensko-kninsku županiju je 6.080.093,00 €

ULOGA RA:

Razvojna agencija je bila Jedinica za provedbu programa.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

CARDS 2002