CILJ PROJEKTA:

Unaprijediti ostvarene rezultate završenog projekta SHIPmEnTT kojim se poticao razvoj ADRION programskog područja u sektoru zelene mobilnosti na moru. Projektom se pruža podrška malim i srednjim poduzećima u sektoru plavog rasta u smislu izgradnje kapaciteta kako bi mogli biti konkurentni i na globalnom tržištu.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Tijekom provedbe projekta organizirati će se javna događanja i edukacije na teme potpore inovacijama u sektoru zelene mobilnosti na moru i prijenos tehnologije u programskom području ADRION.

STATUS I TRAJANJE:

U provedbi. (od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta je 142.000,00 eura.

ULOGA RA:

Nositelj projekta je Zaklada za istraživanje i tehnologiju Hellas (Grčka). Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije je partner na projektu. U projektu sudjeluje ukupno šest institucija iz 6 zemalja.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

Projekt se financira sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Instrumenta pretpristupne pomoći (IPAII) u okviru programa ADRION.


PROJECT TITLE

SHIPmEnTT_PLUS -StrengHtening Intellectual Property and technology transfer processes in greEn sea mobiliTy secTors_PLUS

PROJECT OBJECTIVE

Enhance the already delivered outputs of the completed SHIPmEnTT project which fostered the development of the ADRION program area in the sector of green sea mobility. The project provides support to small and medium enterprises in the blue growth sector in terms of capacity building to be competitive in the global market.

PROJECT ACTIVITIES

During the project implementation, public events and trainings will be organized on the topics of support for innovation in the sector of green sea mobility and technology transfer in the ADRION program area.

STATUS AND DURATION

In progress. (January 1st, 2022 to June 30th, 2022)

PROJECT BUDGET:

Total budget is 142,000.00 euros.

ROLE OF THE DEVELOPMENT AGENCY:

Lead partner is Hellas Research and Technology Foundation (Greece). Development Agency of Šibenik-Knin County is a project partner. Total of six institutions from six countries are participating the project.

PROGRAM / SOURCE OF FUNDING:

Project is funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPAII) under the ADRION program.