CILJ PROJEKTA 

Učinkovita provedba strategije razvoja ljudskih potencijala Šibensko-kninske županije u području jačanja kompetencija osoba sa invaliditetom i starijih osoba sa šireg kninskog područja

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Projektom se želi pomoći pripadnicima ciljane skupine (nezaposlene osobe s invaliditetom i nezaposlene osobe starije od 50 godina) da steknu kvalifikacije tražene na tržištu rada te potrebno samopouzdanje i  radnu motiviranost. Provedbom projekta ojačati će se kompetencije za minimalno 45 osoba iz ciljane skupine u području uzgoja, branja i prerade ljekovitog bilja , a istodobno će im se pomoći pri zapošljavanju kroz usluge kluba za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i starijih osoba. Provedba projekta će ojačati kompetencije već navedene ranjive skupine na projektu kroz osposobljavanje za minimalno 45 osoba iz ciljane skupine u području uzgoja, branja i prerade ljekovitog bilja , a istodobno će im se pomoći pri zapošljavanju kroz usluge kluba za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i starijih osoba.

Navedeno će se ostvariti kroz sljedeće projektne elemente:

1. Intervencija na tržištu rada i klub za zapošljavanje osoba s invaliditetom i starijih osoba

2. Promidžba i vidljivost

3. Upravljanje projektom i administracija

STATUS I TRAJANJE:

U provedbi. Trajanje projekta je 24 mjeseci (14. svibnja 2018. – 13. svibnja 2020.).

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta je 859.522,50 HRK.

ULOGA RA:

Nositelj projekta je Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije. Partneri na projektu su: Srednja škola Lovre Montija Knin, Pučko otvoreno učilište Knin i Ured HGK za područja posebne državne skrbi Knin.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

Projekt je sufinanciran 85% temeljem Operativnog Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok je ostali dio od 15% osiguran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.