CILJ PROJEKTA:

Projektom se razvija zajednička prekograničnu platforma za upravljanje i promociju održivog turizma na jadranskom području baziranog na zajedničkom kulturnom naslijeđu.

AKTIVNOSTI:

Kroz projekt će se izraditi zajednički Akcijski plan turističke valorizacije jadranskog kulturnog naslijeđa i kreiranje zaštitnog znaka („trademark“) JADRANSKA KULTURNO TURISTIČKA DESTINACIJA – HERA pod kojim će se ubuduće promovirati cijelo područje uključeno u projekt.

STATUS i TRAJANJE:

Završen. (od studenog 2013. do rujna 2016.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta 8.842.602,24 €, dok je 272.108,87 € na raspolaganju našoj županiji. EU financira 85% iznosa ili 231.292,54 €.

ULOGA RA:

Razvojna agencija je tehnička pomoć Šibensko-kninskoj županiji kao projektnom partneru, uz koju na projektu sudjeluje još 18 projektnih partnera iz Italije, Grčke, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Albanije.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

IPA Adriatic