CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta je bio stvaranje integrirane mreže luka s obje strane Jadrana u cilju razvijanja ekološki održivog turizma.

AKTIVNOSTI:

Studija i istraživanje o raspoloživim uslugama;
Razvijanje “Integriranog turističkog plana ponude za obje strane Jadrana”;
Planiranje i uspostavljanje koordinacijskog centra Jadranskih luka;
Provedba umrežavanja Jadranskih luka

STATUS i TRAJANJE:

Završen. (Projekt je završen u prosincu 2006. godine.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

386.800,00 €

ULOGA RA:

Regija Marche je bila nositelj projekta, a Razvojna agencija partner na projektu.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

INTERREG III A