Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024).

Predmet poziva:

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava pomoći dječjim vrtićima za sufinanciranje troškova nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u svrhu smanjenja količine otpada koji završava na odlagalištima.

Cilj poziva:

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biootpada iz dječjih vrtića koji završava na odlagalištima otpada.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji su dječji vrtići koji su proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S-a.

Sredstva i rok za prijavu:

Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 200.000,00 EUR. Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje nabave uređaja. Prijavitelj može ostvariti sufinanciranje najviše do 20.000,00 EUR.

Rok za dostavu prijave na Javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije 31. prosinca 2024. godine.

Više informacija o Javnom pozivu možete vidjeti ovdje.