Ministarstvo kulture i medija, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“.

Cilj Poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulacijskim i zakonodavnim okvirom kao i za razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga, odnosno omogućiti će se mikro, malim i srednjim poduzećima uvođenje novih tehnologija u poslovne modele i proizvodne procese, kao i provedba svih aktivnosti koje su preduvjet za kvalitetnu digitalnu transformaciju s ciljem optimizacije, povećanja kvalitete te time i konkurentnosti kulturno umjetničkog i kreativnog proizvoda i usluga na globalnom digitalnom tržištu.

Poziv je podijeljen u dvije grupe:

GRUPA A:

-prihvatljivi prijavitelji su:

  • trgovačka društva,
  • obrti,
  • ustanove u kulturi,
  • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija.

najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 40.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 995.000,00 EUR.

-natječajna dokumentacija za Grupu A Poziva dostupna je na sljedećem linku: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/105

GRUPA B:

-prihvatljivi prijavitelji su:

  • fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih se potvrda ostvaruju porezne olakšice,
  • obrti,
  • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija.
  • trgovačka društva,
  • ustanove u kulturi.

najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 15.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis potpora) koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 300.000,00 EUR

-natječajna dokumentacija za Grupu B Poziva dostupna je na sljedećem linku: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/106

Podnošenje projektnih prijedloga bit će omogućeno od 1. travnja 2024. u 8:00. do 31. svibnja 2024. u 16:00.

Izvor: Ministarstvo kulture i medija