Status: otvoren od 5. veljače 2024.

Predmet poziva: predmet ovog Poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (suhih reciklata) dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.

Prihvatljivi prijavitelji: prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) i Grad Zagreb koja prijavljuje projekt izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.

Realizacija ove mjere gospodarenja otpadom može se provesti i sporazumno od strane više JLS-ova (putem udruživanja), gdje u slučaju uspostave zajedničkih kapaciteta, ove jedinice ne moraju nužno biti geografski povezane ili susjedne.

Sredstva i rok za prijavu: ukupno raspoloživa sredstva za dodjelu iz NPOO-a u okviru ovog Poziva iznose 9.000.000,00 EUR.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz NPOO-a koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova:

  • najniži iznos 133.000,00 EUR
  • najviši iznos 4.000.000,00 EUR

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po projektnom prijedlogu i Prijavitelju koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 70,00 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta te ne može premašiti prije navedeni najviši niti biti manji od prije navedenog najnižeg iznosa bespovratnih sredstava.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 19. 2. 2024. godine od 9:00 h.

Krajnji rok za podnošenja projektnih prijedloga je 10. 4. 2024. godine do 12:00 h.

Više informacija o Javnom pozivu možete vidjeti na poveznici.